Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 22.12.2005

Nimityksiä Metlassa

 

Leena Paavilainen nimitettiin Metlan toiseksi tutkimusjohtajaksi

Metlan johtokunta nimitti 21.12.2005 TkT Leena Paavilaisen tutkimusjohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi alkaen 1.2.2006. Tämän Metlan toisen tutkimusjohtajan virka suuntautuu metsien käytön taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Molemmat tutkimusjohtajat kuuluvat Metlan johtoryhmään ja raportoivat ylijohtajalle. He johtavat, valvovat ja kehittävät vastuullaan olevien tulosyksiköiden toimintaa sekä vastaavat ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta. Lisäksi he osallistuvat Metlan strategian, organisaation ja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Leena Paavilainen on toiminut puutuote- ja paperialan johtotehtävissä sekä eri tutkimusohjelmien johtajana. Parhaillaan hän vastaa puumateriaaliohjelman suunnittelusta EU-hankkeessa 'The WoodWisdom-net'. Hän on myös johtanut useita kansainvälisiä kehityshankkeita sekä verkostoitunut laajasti sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Paavilaisella on vankka asiantuntemus metsiin perustuvasta yritys- ja elinkeinotoiminnasta sekä metsien yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Jari Varjo on nimitetty Metlan Vantaan toimintayksikön johtajaksi

Metlan johtokunta on nimittänyt 21.12.2005 MMT Jari Varjon Vantaan toimintayksikön johtajaksi alkaen 1.1.2006. Vantaan yksikkö on Metlan suurin alueyksikkö, jossa työskentelee yli 350 henkilöä. Toimintayksikkö tekee biologisin, teknisiin, yhteiskunta- ja taloustieteisiin sekä biotekniikkaan ja metsänjalostukseen liittyvää tutkimusta.

Jari Varjo on tullut Metlaan tutkijaksi 1996. Hän väiteli tohtoriksi vuonna 1997 pääaineenaan metsäsuunnittelu, sivuaineina olivat muun muassa kaukokartoitus ja kansantaloustiede. Varjo on Metlan lisäksi toiminut Joensuun yliopiston, Euroopan Unionin ja YK:n palveluksessa. Hän on laajasti verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Metlassa hän on toiminut muun muassa kansainvälisen tulosalueen vetäjänä, asiakasrahoitteisen toiminnan koordinaattorina ja metsävaratietopalvelun vastuullisena johtajana. Vantaan toimintayksikön johtajan tehtävää hän on hoitanut määräaikaisena huhtikuun 2005 alusta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi