Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.12.2005

Kasvava matkailu edellyttää kestävien käytäntöjen luomista

Kestävälle matkailulle tunnusomaista on, että se kuluttaa mahdollisimman vähän luontoa, työllistää paikallisia asukkaita ympärivuotisesti, ei tuhoa paikallisen kulttuurin ja elämäntavan edellytyksiä ja palvelut ja tuotteet ovat ympärivuotisesti käytössä. Toiminta ilman kestäviä käytäntöjä johtaa helposti ristiriitaan paikallisten ihmisten ja matkailutoimijoiden välillä.

Metsäntutkimuslaitos on julkaissut Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä -julkaisun, jossa tarkastellaan matkailun ekologista, taloudellista ja sosiokulttuurista kestävyyttä ja niiden huomioimista matkailussa.

Matkailun sosiaalista kestävyyttä pitäisi rakentaa tulevaisuudessa paikallisten asukkaiden, matkailuyrittäjien ja matkailijoiden vuorovaikutuksen pohjalta. Tärkeä osa vuorovaikutusta on se, että kunnalliset päättäjät ja matkailutoimijat ottavat paikallisten asukkaiden näkemykset aidosti huomioon jo matkailutoimintoja suunniteltaessa. Tätä eivät täytä muodolliset kuulemistilaisuudet. Keskusteluyhteys on tärkeä etenkin sen vuoksi, että niissä tilanteissa, joissa matkailu rajoittaa perinteisten elinkeinojen harjoittamista, paikalliset suhtautuvat kielteisesti matkailuun, vaikka matkailu toisi mukanaan myös myönteisiä vaikutuksia.

– Paikallinen elämäntapa on yksi matkailukohteen vetovoimatekijöistä, joten myös matkailutoimijoiden näkökulmasta on tärkeää, että sitä ei tuhota. Jos paikallinen kulttuuri katoaa, matkailukohde menettää ajanmyötä kiinnostavuutensa. Täältä ei tulla hakemaan kopiota keskieurooppalaisesta lomakohteesta, luontomatkailun tutkija Seija Tuulentie Metlasta toteaa.

Matkailu kasvoi Suomessa voimakkaasti 1990-luvulla. Kasvu keskittyi etenkin vetovoimaisina pidetyille suojelualueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Suojelun ja matkailun yhteensovittamiseksi näillä alueilla on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon ekologisesti kestävään käyttöön. Metsähallitus on luonut mm. kestävän luontomatkailun periaatteet. Suojelualueilla on pystytty rakenteiden ja käytön ohjaamisen avulla toteuttamaan luonnon kestävää käyttöä.

– Matkailun kestävyyden kehittämiselle tulee koko ajan uusia haasteita eri ihmisryhmiltä. Esimerkiksi monet matkailijat haluavat kokea luonnon äänimaiseman. Se ei tarkoita välttämättä täydellistä hiljaisuutta, vaan esimerkiksi kosken kuohuja ilman, että siihen sekoittuvat moottoriajoneuvojen äänet. Miten käyttää luontoa kestävästi, jotta luonnon äänimaiseman varaan rakennettu tuote ei lopu ja on kohtuullisesti saavutettavissa, Tuulentie pohtii.

Luontoon perustuvan matkailun suora taloudellinen arvo ei ole kovin suuri. Toisaalta työvoimavaltaisena alana matkailun työllistävät ja palvelurakennetta laajentavat vaikutukset ovat suoria tulovaikutuksia huomattavasti merkittävämmät. Esimerkiksi Lapissa, jossa matkailu perustuu pitkälti luontoon, matkailun välittömien työllistävien vaikutusten arvioidaan olevan 3000-4000 työpaikkaa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi