Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.12.2005

Kuusen siemenpula vihdoinkin hellittämässä?

Kuusen siemenvarastot ovat viime vuosina huolestuttavasti tyhjentyneet, sillä Etelä-Suomessa on ollut viisi peräkkäistä huonoa siemensatovuotta. Nyt näköpiirissä on selkeä muutos parempaan. Ensi kevääksi ennustetaan erinomaista kuusen kukintaa, mikä luo hyvät edellytykset kuusen käpyjen keräykselle talvikaudella 2006/2007. Mikäli käpy- ja siementuholaisten aiheuttamat vahingot jäävät odotusten mukaisesti kohtuullisiksi, käpyjä kerättäneen niin siemenviljelyksiltä kuin talousmetsistäkin. Taimitarhakylvöihin uusi siemen olisi käytettävissä keväällä 2007.

Kukintaennusteet perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuoreimpiin silmututkimuksiin, jotka aloitettiin Etelä- ja Keski-Suomen osalta marraskuussa. Näytteiden käsittely jatkuu lähikuukausien ajan - tarkempi, koko maan kattava ennuste valmistuu kevättalvella.

Tällä hetkellä metsissämme vallitsee kuusen käpykato, joten ensi keväänä kuusen siemeniä ei vielä uudistusaloille varise. Kuusen käpykato tietää ankaraa talvea erityisesti oraville, joiden on jo havaittu hakeutuneen tavanomaista runsaslukuisemmin lintujen ruokintapaikoille sekä turvautuneen hätäravintona kuusen silmuihin. Katso kuusen siemensatokartat.

Männyn käpyjä esiintyy vaihtelevasti
Keväällä 2006 variseva männyn siemensato on Etelä-Suomessa keskimääräistä runsaampi. Sen sijaan Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja paikoitellen Oulun läänissä sato jää heikonpuoleiseksi. Lapissa männyn käpyjä tavataan keskimääräistä runsaammin, vaikka siemensato ei ylläkään viimevuotiselle huipputasolle. Kasvukausi oli Pohjois-Suomessa tavanomaista lämpimämpi, joten edellytykset hyvälaatuisen, itävän siemenen syntymiselle ovat olleet koko maassa otolliset.

Keväällä 2007 variseva männyn siemensato on alustavien arvioiden mukaan Etelä-Suomessa runsas. Sen sijaan Pohjois-Suomessa sato näyttäisi jäävän keskinkertaiseksi tai sitä heikommaksi. Katso männyn siemensatokartat.

Koivulla huono siemenvuosi
Loppukesällä maahan varissut koivun siemensato oli koko maassa heikko. Ainoastaan Lounais-Suomessa sato oli paikoitellen hieman runsaampi. Alustavat tulokset ensi kevään kukintarunsaudesta enteilevät keskinkertaista tai sitä heikompaa kukintaa koko maahan. Katso koivun siemensatokartta.

Siemensatoennusteet tarkentuvat Forest Focus -ohjelman käpysatotiedoilla
Tämän siemensatoennusteen laadinnassa on hyödynnetty EU:n Forest Focus-ohjelman puitteissa kerättyjä käpysatotietoja, jotka liittyvät metsäpuiden elinvoimaisuuden arviointiin. Tavoitteena on laajemman aineiston avulla parantaa ennusteiden luotettavuutta ja alueellista kattavuutta. Forest Focus-ohjelman ansiosta männyn ja kuusen käpysatoaineistot ovat miltei kaksinkertaistuneet aiempaan verrattuna.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi