Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 09.12.2005

Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin

Globaalin ilmastonmuutoksen kehittyminen ja sen etenemiseen liittyvät skenaariot sekä metsämaan biogeokemialliset prosessit muodostavat oleellisen pohjan pohdittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien kehittymiseen ja metsäluontoon. Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten muutokset lämpötiloissa, sademäärissä, ilmakehän kaasukoostumuksessa ja UV-säteilyssä, vaikuttavat voimakkaasti metsäpuiden kasvuympäristöön. Metlan tuoreessa tiedonannossa "Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät" tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ja tulevaisuuden ennusteita.

Tiedonannossa käsitellään muun muassa Suomen ilmastonmuutosskenaarioita, ilmastonmuutoksen biologisia vaikutusmekanismeja metsäpuilla, boreaalisen vyöhykkeen lehtipuiden kasvua tulevaisuuden ilmastossa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäpuiden puun rakenteeseen ja kemiaan sekä metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan.

Ilmastonmuutokseen liittyy lämpenemisen lisäksi myös monia muita kasveihin liittyviä stressitekijöitä, joiden vaikutusmekanismit solutasolla sekä vaikutukset kasvien fysiologiaan ja kasvuun on tunnettava, jotta voidaan arvioida ja ennustaa ilmastonmuutoksen laajempaa merkitystä metsien kehityksen kannalta. Ilmastonmuutoksella on myös vaikutuksia metsätuhojen ja tautien esiintymiseen. Lämpeneminen, samoin kuin kosteusolosuhteiden muutokset, saattavat altistaa kasveja erilaisille eläinten, hyönteisten ja taudinaiheuttajien aiheuttamille tuhoille. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät erilaiset stressitekijät heijastuvat lopulta metsien kasvuun ja puun tuotantoon sekä metsien hoitokäytäntöihin.

Julkaisu on koottu vuonna 2004 järjestetyn seminaarin pohjalta. Kirja koostuu 12 artikkelista, tekijöinä useita kotimaisia asiantuntijoita, joista monet ovat olleet toteuttamassa monialaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia selvittäviä kansallisia tutkimusohjelmia, kuten SILMU- ja FIGARE -ohjelmat. Seminaarin järjestämisestä vastasivat Metlan Suonenjoen yksikkö sekä Kuopion yliopisto ja sitä rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi