Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.11.2005

Uusia suosituksia kuusen siementen esikäsittelyyn
Myös käpyjen keruuajankohdalla on vaikutusta siementen itävyyteen

Metlan tutkimustulokset osoittavat, että nykyisten esikäsittelymenetelmien avulla voidaan myös kuusen siemeneristä erotella itämistunnuksiltaan hyvät ja huonot siemenet toisistaan. Käsittelyt eivät varsinaisesti muuta siementen rakennetta, mutta rakenteiden kypsyys ja kunto vaikuttavat käsittelyiden onnistumiseen.

Tulokset osoittavat myös, että kuusen siementen karistuksessa ja muissa esikäsittelyissä tulee välttää yli 25 ºC:n lämpötiloja. Esikäsittelyn aikana sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa siementen itämiskyky muuttuu. Se laskee selvästi, kun käsittelyiden eri vaiheissa käytetään yli 30 ºC:n lämpötilaa. Tämä vahvistaa myös aiempia tutkimustuloksia siitä, että kuusen siementen karistukseen soveltuvat verrattain matalat, 20-25 ºC lämpötilat. Myös siementen itävyyden optimilämpötila asettuu tälle alueelle. Koska kuusen siemenet ovat herkkiä lämpötilan vaihtelulle, niille suositellaan yksisiemenkylvöä vain poikkeustapauksissa.

Kuusen käpyjen keräys kannattaa siemenviljelmilläkin aloittaa vasta lokakuun lopussa. Tutkimuksessa havaittiin, että esikäsittelyiden ja varastoinnin tuloksiin vaikuttaa suuresti siementen pintakerrosten kypsyys, joka taas liittyy käpyjen keräysajankohtaan. Pintakerrosten kemiallinen kypsyminen jatkuu vielä useita viikkoja sen jälkeen, kun alkio on jo täysikokoinen.

Siementen kunto ja kypsyys osoittautuivat tutkimuksen mukaan myös tärkeiksi siementen varastokestävyyttä sääteleviksi tekijöiksi. Lyhytaikaisessa, vuoden tai kolme vuotta kestäneessä pakkasvarastoinnissa siemenviljelmäsiementen itämiskapasiteetti säilyi hyvin, mutta itämisnopeutta kuvaava itämistarmo huonontui jo vuoden varastoinnin aikana. Pitkäaikaisessa, 10 vuotta kestäneessä varastoinnissa sekä itävyys että itämistarmo huonontuivat. Itämistunnukset säilyivät kuitenkin paremmin pakkas- kuin viileävarastossa. Itämistarmon huononeminen vaikeuttaa taimien kasvatusta, sillä hidastuvan itämisen myötä kylvöksestä tulee epätasainen ja syntyvän taimierän kasvatuskustannukset nousevat.

Esikäsittelyiden aiheuttamat muutokset kuusen siementen rakenteisiin ja itävyyteen -hanke on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja hanketta ovat rahoittaneet Forelia Oy ja Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi