Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 21.11.2005

Metsäntutkimuslaitoksen järjestämässä seminaarissa pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjois-Suomessa

Metsäntutkimuslaitos järjestää ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjois-Suomessa käsittelevän seminaarin Rovaniemellä 24.11.2005. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsäluontoon ja tunturialueille? Näkyvätkö muutokset jo nyt? Miten ilmaston muuttuminen heijastuu poronhoidon ja metsätalouden harjoittamiseen? Miten se muuttaa luonnonsuojelualueiden merkitystä ja suojelutavoitteita Lapissa? Luennoitsijoina on asiantuntijoita Metlan lisäksi Ilmatieteenlaitokselta, Helsingin yliopistosta ja Metsähallituksesta.

Uusimmat ilmastoskenaariot ennakoivat vuoden keskilämpötilan kohoavan Suomessa vuoteen 2080 mennessä 3-7 astetta ja sademäärän 5-40 prosenttia. Lämpötilan arvioidaan nousevan eniten talvella ja keväiden aikaistuvan nykyisestä.

– Metsien kasvun kiihtyminen on pääosin myönteistä. Kasvatuksen kiertoaika ja harvennusten välit lyhenevät. Samalla metsänkasvatuksen painopiste siirtyy pohjoiseen päin, tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen Metlasta kertoo.

– Ilmaston lämpenemisellä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia metsätalouteen. Lämpö saattaa lisätä puuston lahoisuutta ja tuoda tuhohyönteisiä eteläisimmistä maista. Mikäli lämpötila kohoaa talvella, lisää maan pysyminen sulana koneiden aiheuttamia maaperävaurioita ja sienitautien riskiä, Mielikäinen toteaa. Mielikäinen tarkastelee seminaarissa etenkin sitä, miten mahdollinen ilmastonmuutos pitäisi ottaa huomioon metsänhoidossa.

– Tunturimittari on ollut viime vuosikymmeninä pohjoisimman Suomen laaja-alaisimmat puustokuolemat aiheuttanut hyönteinen. Viimeisimmät tuhot ovat olleet Käsivarren alueella 2003-2005, tutkija Tarmo Virtanen Helsingin yliopistosta kertoo.

– Eräs tärkeä tunturimittarituhojen alueellista sijoittumista rajaava tekijä on talven alhaisin lämpötila. Jos lämpimät talvet jatkuvat, talvien kylmyys ei kykene rajaamaan tunturimittarin koivutuhoja. Toisaalta, jos myös kesät lämpenevät, koivutuhojen voimakkuus voi vähetä. Tämä johtuu koivujen parantuneesta toipumiskyvystä ja tunturimittarin kantoja säätelevien loishyönteisten paremmasta toimintakyvystä, Virtanen selittää. Virtanen esittelee seminaarissa Käsivarren alueen tunturimittarituhoihin liittyvien tutkimusten tuoreimmat tulokset.

Puistonjohtaja Pertti Itkonen Metsähallituksesta tarkastelee sitä, miten lämpötilan muuttuminen vaikuttaa pohjoiseen lajistoon ja miten muutokseen varaudutaan suojelualueiden hoidossa. Erikoistutkija Timo Helle pohtii ilmastonmuutoksen vaikutuksia poronhoitoon.

Tutkija Vesa Juntunen kertoo metsänuudistumisesta metsänrajametsissä, ja tutkija Kari Mikkola havainnollistaa teoreettisen mallin avulla, miten ilmasto ja maastonmuodot määrittävät männyn metsänrajan sijaintia. Tutkija Mauri Timonen kertoo Lapin ilmaston historiasta männyn vuosilustojen perusteella. Erikoistutkija Heikki Tuomenvirta Ilmatieteenlaitokselta tarkastelee sitä, miten ilmasto muuttuu ja mitkä tekijät vaikuttavat kehitykseen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi