Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.11.2005

Metla mukana energiaosaamisen viennissä:
5EURES kehittää uusiutuvia energiaratkaisuja Euroopassa

5EURES on viisi Euroopan maata yhdistävä projekti, jossa edistetään metsäenergiaan perustuvia energiaratkaisuja. Hankkeessa siirretään osaamista ja teknologiaa Suomen, Portugalin, Espanjan, Saksan ja Liettuan välillä. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kokonaisia metsäenergian hankintaketjuja energiapuun korjuusta aina energian toimitukseen asti. Tarkasteltavana ovat tekniset ratkaisut, liiketoimintamallit ketjun yrittäjille sekä pysyvien kansallisten koulutusohjelmien kehittäminen, jolla osaavien pienyrittäjien määrää ja toimijoiden osaamista voidaan kehittää. Hanke on alkanut tänä vuonna ja se jatkuu vuoteen 2007 saakka.

Suomi on metsäenergian johtavia maita ja suomalaisella alan vientiteollisuudella on hyvät mahdollisuudet laitetoimittajana. Suomen kannalta tärkeä tavoite on metsäenergia-alan suunnitteluosaamisemme tunnetuksi tekeminen Euroopassa. Tavoitteena on saada aikaan koneiden ja laitteiden viennin ohella alan palveluliiketoiminnan vientiä muihin Euroopan maihin esittelemällä olemassa olevia ratkaisuja ja niitä suunnitelleita suomalaisia osaajia. Polttoaineen toimitusketjujen ja itse voimalaitoksen ylläpitoon tarvitaan osaavaa paikallista henkilökuntaa, jota nykyisellään Euroopasta ei löydy. Hankkeessa myös koulutetaan henkilöitä, jotka pystyvät kouluttamaan uusia paikallisia toimijoita ja yrittäjiä. Lisäksi luodaan koulutusmateriaalia.

Pilottialueet sijaitsevat viiden maan alueella, joista Suomessa sijaitsevat Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi toimivat vertailualueina ulkomaisille alueille. Saksassa pilottialue on Brandenburg, Liettuassa Itä-Liettua, Espanjassa Katalonia ja Portugalissa Marvaon sekä Abrantesin kunnat.

Kullakin alueella tehdään tarkasteluja 3-5 pilottikohteen käynnistämiseksi, joista vähintään yksi jää pysyväksi. Yhtenäistävänä tekijänä eri alueille on pyrkimys bioenergian nykyistä laajempaan käyttöön, johon päästökauppa on ollut merkittävä vauhdittaja. Lisäksi useille alueille on tyypillistä nykyisin vajaakäytölle jäävät puuvarat, joita esimerkiksi Etelä-Euroopassa korjataan metsäpalojen torjumiseksi pois maastosta.

Metsäntutkimuslaitos tukee osaamisellaan erityisesti energiapuupotentiaalien arviointia ja kehittää puun korjuuta, haketusta ja kuljetusta. Hankkeen yleisjohdosta vastaa Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, jonka lisäksi hankkeessa ovat mukana VTT Prosessit, Finpro (Madrid, Berliini, Lontoo), Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

5EURES -hankkeen ulkomaisia pääpartnereita ovat:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi