Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.11.2005

Koli-Hattusaaren paikalliselle metsäohjelmalle internet-sivut

Koli-Hattusaaren paikallisen metsäohjelman internet-sivut ovat valmistuneet. Paikallisen metsäohjelman tarkoituksena on kuvata Kolin ja Hattusaaren alueen metsien rakenteen ja käytön nykytilaa sekä tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Ohjelmassa selvitetään, kuinka esiin tulevia yhteishankkeita voidaan toteuttaa ja millaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla erilaisten metsiin liittyvien hyödykkeiden tuottamiseen. Internet-sivujen tarkoituksena on antaa tietoa Koli-Hattusaaren paikallisen metsäohjelman laatimisen etenemisestä ja tarjota mahdollisuus Kolin kyläläisille, alueen metsänomistajille sekä muille asiasta kiinnostuneille vaikuttaa valmisteilla olevan metsäohjelman sisältöön.

Kolin luontokeskus Ukossa järjestetään 15.11.2005 klo 15 lähtien Metsäsuunnittelupäivä, jossa kyläläisille ja alueen metsänomistajille esitellään metsäsuunnitelmiin liittyviä verkkopalveluja, kerrotaan tilakohtaisten metsäsuunnitelmien hyödyntämismahdollisuuksista ja annetaan tilannekatsaus Koli-Hattusaaren paikallisen metsäohjelman etenemisestä.

Paikallinen metsäohjelma on osa EU-rahoitteista ELAV-hanketta (Enhancing Local Activites and Values from forest land through community-led strategic planning), jossa tuotetaan tietoa metsien tarjoamista mahdollisuuksista maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Koli-Hattusaaren paikallisen metsäohjelman laativat yhteistyössä Metsäntutkimuslaitos, Metsäkeskus Pohjois-Karjala ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala.

Koli-Hattusaaren paikallisen metsäohjelman internet-sivut löytyvät osoitteesta: http://www.elavproject.com/fi

Internet-sivujen välityksellä on mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja paikallisesta metsäohjelmasta, jättää yhteydenottopyyntö paikallisen metsäohjelman laatijoille ja tehdä aloitteita alueen metsien hoitoon ja käyttöön liittyen. Sivujen käyttäjät voivat myös liittyä postituslistalle ja saada tätä kautta tuoreinta tietoa Koli-Hattusaaren paikallisesta metsäohjelmasta. Sivujen kautta toivotaan saatavan tietoa Kolin alueen metsänomistajien kiinnostuksesta erilaisiin yhteishankkeisiin, esim. energiapuun korjuuseen, puun yhteismyyntiin tai maisema-arvojen säilyttämiseen.

Ideoita alueen kehittämisestä voi kertoa myös omalle metsäneuvojalle. Säännöllisin väliajoin Kolin kylällä järjestetään erilaisia teemapäiviä, joissa annetaan tietoa ajankohtaisista metsäasioista ja kerrotaan metsäohjelman valmistelun etenemisestä. Kyläläisistä ja alueen metsänomistajista on tarkoitus koota työryhmä, jonka kanssa kartoitetaan eri osapuolten näkemyksiä alueen metsien käytön kehittämisestä ja ideoidaan ehdotuksia metsien käytön monipuolistamiseksi.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi