Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 4.11.2005

Vitrifikaatio-menetelmällä onnistuttu ensimmäistä kertaa solukkoviljelyssä olevan rauduskoivun syväjäädytykseen

Syväjäädytys on nykyaikainen menetelmä metsäpuiden perintöaineksen säilytykseen. Vitrifikaatio-menetelmässä käytetään ohjelmoidun hitaan ja kalliin pakastuksen sijasta näytteiden kemikaalikäsittelyä. Menetelmä onnistuu nyt ensimmäistä kertaa koivulla. Metlassa tehdyn tutkimuksen mukaan käsittelyn ei ole todettu aiheuttavan muutoksia koivun perimään.

Vitrifikaatio − kuten perinteinenkin syväjäädytys − tarkoittaa näytteiden säilytystä nestemäisessä typessä, -196°C:n kylmyydessä. Koivun vitrifikaatio-menetelmä soveltuu solukkoviljelyvaiheessa olevien solukoiden syväjäädytykseen.

Solukon säilyminen elävänä syväjäädytyksen ajan edellyttää, että solujen sisälle ei muodostu jääkiteitä. Perinteisissä syväjäädytysmenetelmissä vesi poistuu soluista ja jääkiteet syntyvät soluväleihin, kun näytteet pakastetaan hitaasti 4°C:n lämpötilasta -38°C:n kylmyyteen.

Vitrifikaatio-menetelmän mukaisesti käsitellyt näytteet, koivulla hankasilmut, kestävät tuhoutumatta siirron 4°C:stä suoraan nestemäiseen typpeen. Vitrifikaatiossa käytetty kemikaaliseos on niin väkevä, että se estää jääkiteiden synnyn myös soluväleihin ja sekä soluissa että soluväleissä olevat nesteet pysyvät lasimaisina eli vitrifikoituneina pakastuksen ja säilytyksen ajan.

Molekyylitason tutkimuksissa, kun vitrifikaation jälkeen monistettujen koivuntaimien ja niiden emopuiden DNA-tasolla tunnistettavia merkkejä verrattiin toisiinsa, ei vitrifikaation todettu vaikuttavan rauduskoivun perimään. Tehokkuudeltaan vitrifikaatio-syväjäädytysmenetelmä on tasavertainen perinteisen ohjelmoitavan pakastimen avulla tapahtuvan syväjäädytysmenetelmän kanssa, keskimäärin 71 % tutkituista näytteistä kesti vitrifikaation. Laitevaatimuksiltaan vitrifikaatio-menetelmä tekee koivun syväjäädytyksen helpommaksi soveltaa pienemmissäkin koivua monistavissa solukkoviljelylaboratorioissa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi