Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 04.10.2005

Siankärsämöstä löydetty teollisesti hyödynnettäviä aineita
- Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon -tutkimusprojekti alkaa

Metsäntutkimuslaitoksessa tehdyssä arktisen mikrobiologian tutkimuksessa on saatu selville, että siankärsämöstä eristetty uute estää hien hajua ja haavainfektioita aiheuttavien bakteerien kasvua. Täysin uusi löytö tehdyssä tutkimuksessa on se, että siankärsämöstä eristetty uute estää myös kynsisientä aiheuttavan sienen kasvua, tutkija Rainer Peltola kertoo. Saatujen tutkimustulosten pohjalta lappilainen yritys on kehittänyt teollisesti valmistettavan tuotteen, joka tulee markkinoille lokakuussa.

Siankärsämöä on käytetty luonnonlääkinnässä tulehdusten hoidossa, mutta nyt kasvin tulehdusta ehkäisevälle vaikutukselle on saatu tieteellinen vahvistus. Tämä on selvä markkinaetu, kun raaka-ainetta tai siitä valmistettua tuotetta myydään maailmanmarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksessa saatiin uutta tietoa, joka on välttämätöntä uusien menestystuotteiden kehittämiselle, toimitusjohtaja Tenho Pitkänen Detria Oy:stä toteaa.

Siankärsämötutkimus kuuluu arktisen mikrobiologian tutkimuskokonaisuuteen. Tutkimuksen rahoitus on tullut Tekesin myöntämistä Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Detria on yksi monista yrityksistä, joka oli ideoimassa tutkimuksen ensimmäistä vaihetta. Tutkimus jatkuu Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon -hankkeessa, päärahoittaja on edelleen Tekes. Detria tulee mukaan jatkohankkeeseen myös rahoittajana.

Hankkeessa tutkitaan etenkin metsäkasveja: koivua, mustikkaa ja katajaa. Tavoitteena on edelleen lappilaisen raaka-aineen kilpailukyvyn parantaminen maailmanmarkkinoilla. Tutkimuksissa selvitetään, onko lappilaisen koivun flavonoidien, mustikan antosyaanien ja katajan eteeristen öljyjen pitoisuudet korkeampia kuin eteläsuomalaisessa raaka-aineessa, tutkija Sari Stark toteaa.

Mikäli tutkimuksissa ilmenee, että Lapissa kasvaneiden kasvien biologisesti aktiiviset aineet ovat ylivertaisia, se nostaa raaka-aineen kysyntää. Se kompensoi myös harvaan asutuilla seuduilla tehdyn keruun korkeampia kustannuksia. Edullisemman hinnan vuoksi Suomessa käytettävistä koivun lehdistä suurin osa tuodaan ulkomailta, vaikka kotimaassa olisi runsaasti saatavilla puhtaita koivunlehtiä.

Hankkeessa selvitetään myös, kuinka paljon Lapista pystytään keräämään koivua, katajaa ja mustikkaa. Keruumäärien arvioimista varten tutkitaan, kuinka usein raaka-ainetta voidaan kerätä samoilta alueilta. Yritykset ja keruuorganisaatiot ovat kiinnostuneita saatavuustiedoista toimintojensa kehittämistä varten.

Kun luonnonkasveihin pohjautuvien tuotteiden määrä ja kysyntä kasvavat, se merkitsee työllisyys- ja toimeentulomahdollisuuksien paranemista Lapissa, toimitusjohtaja Tenho Pitkänen Detriasta toteaa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi