Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 04.10.2005

Tuula Nuutinen metsäsuunnittelun professoriksi Joensuuhun

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta nimitti 3.10.2005 Ph. D. Tuula Nuutisen metsäsuunnittelun professoriksi Joensuuhun. Samalla Metsäntutkimuslaitos alkaa valmistella metsäsuunnittelun professorin johdolla maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta valtakunnallista metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelmaa.

Määräaikaisen metsäsuunnittelun professorin tehtäväala on uusi Metsäntutkimuslaitoksessa. Tutkimusala käsittää metsien käytön suunnitteluun liittyvät mallit, menetelmät ja tekniikat ensisijassa metsälötason suunnittelutilanteissa. Tutkimustehtäviin kuuluvat suunnittelutiedon kerääminen, suunnittelujärjestelmien kehittäminen sekä näitä palvelevat informaatioteknologian sovellukset. Tutkimuksen ohella professori johtaa alansa tutkimusta sekä koordinoi vuonna 2006 aloitettavan metsävaratietojärjestelmien ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelua ja toteutusta. Professorinimitys on määräaikainen ajalle 1.11.2005 - 31.10.2010.

Professori Tuula Nuutinen on opiskellut metsätieteitä Joensuun yliopistossa, josta valmistui maisteriksi vuonna 1987 ja lisensiaatiksi vuonna 1990. Tohtoriksi hän väitteli Edinburghin yliopistossa vuonna 1996. Nuutinen on työskennellyt Joensuun yliopistossa tutkijana, assistenttina ja apulaisprofessorina sekä Metsäntutkimuslaitoksessa tutkijana, erikoistutkijana ja vuodesta 2003 alkaen metsäsuunnittelun va. professorina.

Vuodesta 1996 lähtien Nuutinen on vastannut Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyn metsäsuunnitteluohjelmiston (MELA) kehittämisestä, siihen liittyvästä asiakastoiminnasta sekä alueellisten ja valtakunnallisten metsäohjelmien vaihtoehtolaskelmista. Tällä hetkellä hän koordinoi Metsäntutkimuslaitoksen Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelmaa. Asiantuntijoiden mukaan Suomi on metsäsuunnittelujärjestelmien kehittämisen ja soveltamisen johtava maa maailmassa.

Metsäntutkimuslaitos on vahvistanut viimeisten viiden vuoden aikana voimakkaasti toimintojaan Joensuussa. Tämä perustuu valtioneuvoston vuonna 2000 tekemään linjaukseen. Metlan Joensuun yksikön vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa vuoteen 2008 mennessä 100 työntekijään, joiden lisäksi määräaikaisia projektityöntekijöitä on 60-80. Joensuussa toiminta painottuu soveltavaan tutkimukseen, jonka avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Metsäsuunnittelun professorin vetämän painoalan lisäksi Joensuussa toimii tällä hetkellä viisi muuta professorien vetämää tutkimuspainoalaa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi