Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.09.2005

Metsäntutkimuslaitoksen uusi asetus astui voimaan
- Johtamisjärjestelmään ja organisaatioon muutoksia

Valtioneuvoston uusi asetus muuttaa Metsäntutkimuslaitoksesta annettua asetusta. Metsäntutkimuslaitokseen perustetaan uusi palvelujohtajan virka. Tutkimuslaitoksen kaksi tutkimuskeskusta ja seitsemän tutkimusasemaa muuttuvat toimintayksiköiksi 1.10 alkaen.

Uudessa organisaatiomallissa Metsäntutkimuslaitoksen toiminta perustuu kahteen ydinprosessiin ja kolmeen tukiprosessiin. Ydinprosesseja ovat tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti sekä viranomaispalvelut, muun muassa valtakunnan metsien inventointi. Tukiprosesseja ovat strateginen suunnittelu ja johtaminen, sisäiset palvelut sekä tutkimuksen tukitoiminnot.

Ydinprosessit koostuvat tulosvastuullisista tutkimusohjelmista ja tehtäväpohjaisista hankekokonaisuuksista. Tutkimusohjelmat, jotka ovat monitieteisiä aihekokonaisuuksia, perustetaan tutkimuksen painoaloille. Ydinprosesseja ja tutkimuksen tukitoimintoja johtavat tutkimusjohtajat. Strategisesta suunnittelusta sekä johtamisesta vastaa ylijohtaja ja sisäisistä palveluista palvelujohtaja.

Metsäntutkimuslaitos toimii yhdeksässä toimintayksikössä, joille on määritelty oma osaamisprofiilinsa ja jotka vastaavat tukiprosessien toiminnallisista tavoitteista. Toimintayksiköitä ovat Joensuu, Kannus, Kolari, Muhos, Parkano, Punkaharju, Rovaniemi, Suonenjoki ja Vantaa. Toimintayksikön johtaja on ylijohtajan alaisuudessa ja toimii yksikössään henkilöstön hallinnollisena esimiehenä. Toimintayksikön johtaja vastaa toimintayksikölle asetetuista tukiprosessien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintayksikössä sovittujen ydinprosessien tulostavoitteiden käytännön toteutuksen onnistumisesta. Tutkimuskeskusten ja -asemien johtajien virat muutetaan toimintayksiköiden johtajien viroiksi, joiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto aiemman tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon sijaan. Määräajaksi täytettävän professorin viran kautta pidennetään.

Asetusmuutos tulee voimaan lokakuun alusta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi