Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 28.09.2005

Metla julkaisi suomalaisen pajubibliografian Internetissä

Metlan Kannuksen yksikössä koottiin ja julkaistiin suomalainen pajukirjallisuus aivan 1980-luvun lopussa. Nyt Kannuksessa on koottu uusi pajubibliografia, jossa on kaikkiaan 567 kirjallisuusviitettä.

Pajun eri ominaisuuksista, käyttömuodoista ja viljelystä on kirjoitettu runsaasti. Varhaisimmat liittyivät aiheiltaan käsityömateriaaliin. Aivan viimeisten vuosikymmenten aikana pajuihin liittyviä julkaisuja on syntynyt lähinnä Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) ja Joensuun yliopistossa. Nämä artikkelit ovat liittyneet energiapajututkimuksiin sekä pajujen kemiallisiin ominaisuuksiin. Kaikkein tuoreimmat pajujulkaisut ovat punontatöihin perehtyneiden tuotantoa.

Suomessa kasvaa luonnonvaraisesti yli 20 pajulajia (Salix sp.). Luonnossa pajujen kirjo on kuitenkin vielä moninaisempi, sillä monet pajulajit risteytyvät keskenään. Lisäksi maassamme on viljelty monia alkuperältään ulkomaisia pajulajeja ja -klooneja. Kaikkinensa pajut muodostavat merkittävän osan Suomen luonnon ja ympäristön biodiversiteettiä.

Pajua on käytetty moniin eri tarkoituksiin. Pajun hyödyntämisellä käsityömateriaalina erilaisissa punontatöissä on jo pitkät perinteet. Sittemmin paju on tullut myös taideteoksiin. Pajujen kuorta on käytetty parkkiaineena, lehtiä eläinten rehuna ja keväällä paju on tärkeä kasvi mehiläisille. Edelleen monet pajulajit soveltuvat viherrakentamiseen tai riistapeltokasviksi ja onpa niitä käytetty jäteveden imeytyksessäkin. Paju on myös lääkekasvi: salisylaatin nimikin tulee pajujen suvun latinankielisestä nimestä Salix. Luonnosta saatavan pajun lisäksi myös viljeltyä pajua on hyödynnetty. Nopeakasvuisia pajuja on tutkittu myös lyhytkiertoviljelyyn energian raaka-aineeksi.

Julkaisu: Heino, E. & Hytönen, J. 2005. Suomalainen pajubibliografia - Finnish bibliography on willow. Metlan työraportteja 17 (http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp017.htm).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi