Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 27.09.2005

Suomi kestävän metsätalouden mallimaa?
- Kansainvälinen tutkimushanke alkaa

Suomen Metsäsäätiö on myöntänyt MMT Matti Palolle 10 000 euroa tutkimukseen "Suomi kestävän metsätalouden mallimaa? Evoluutio 1800-luvulta ja siirtymiset teolliseen ja jälkiteolliseen metsätalouteen". Tutkimushanke on osa kansainvälistä yhteistutkimusta "Siirtymiset kestävään metsätalouteen Costa Ricassa, Suomessa, Japanissa ja Koreassa: Tapaustutkimuksia ja vertailevia analyyseja". Nämä neljä maata ovat omaksuneet kestävän metsätalouden korkean metsäisyyden säilyttäen.

Palo johtaa kansainvälistä tutkimushanketta yhdessä professori Yeo-Chang Younin kanssa Soulin kansallisesta yliopistosta. Soulin kansallinen yliopisto on myöntänyt Palolle rahoitusta yhteistutkimuksen neljän tapaustutkimusmaan tulosten vertailevaan osaan. Sen turvin järjestetään tutkijoiden työkokous Costa Ricassa vuoden vaihteessa.

Hankkeen tarkoituksena on ensiksi tutkia kutakin neljää maata erikseen historiallisena tapaustutkimuksena, jossa yhteisen ekologis-taloustieteellisen teoriakehikon puitteissa selvitetään kestävään metsätalouteen siirtymisen kehityskulku ja sen mahdollistaneet tekijät. Toisena tarkoituksena on vertailla näitä maita sekä keskenään että kuuteen edelleen metsää hävittävään tropiikin maahan yhteisten selitystekijöiden löytämiseksi. Hankkeen kolmantena tarkoituksena on tehdä politiikka-analyysi, jonka tuloksena annetaan suosituksia metsäkadon jarruttamiseksi tropiikissa. Neljäntenä tarkoituksena on siirtää tutkimuksen tulokset vaikuttavasti tutkittujen maiden sekä kansainvälisten järjestöjen päättäjille eri mantereilla järjestettävien työkokousten avulla.

Palo on metsäekonomian emeritusprofessori Metsäntutkimuslaitoksesta ja hän toimii Kannuksen tutkimusaseman ulkopuolisena tutkijana sekä kansainvälisen CATIE-yliopiston vierailevana professorina (Affiliated Professor) Costa Ricassa. Hän työskenteli äskettäin vuoden vierailevana professorina Etelä-Koreassa.

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi