Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 21.09.2005

Pohjoismaiselle metsäosaamiselle kysyntää Karjalassa

Karjalan tasavallassa puuntarjonnan kehittyminen kärsii akuutista metsävarojen puutteesta. Sekä uusille metsänkäsittelymenetelmille että pohjoismaiselle puutavaralajimenetelmälle on kysyntää. Karjalan puunkorjuuyritysten kohtaamat haasteet ovatkin lisänneet pohjoismaisten puunkorjuumenetelmien käyttöä perinteisten venäläisten menetelmien rinnalla. Tiedot käyvät ilmi Karjalan tasavallassa toimivia puunkorjuuyrityksiä käsittelevästä Metsäntutkimuslaitoksen tuoreesta työraportista.

Työraportti tarjoaa kattavan yleiskuvan Karjalan puunkorjuuyritysten nykytilasta. Metsäsektorin muutokset viimeisen vuosikymmenen aikana ovat asettaneet puunkorjuuyritykset Karjalan tasavallassa mittavien haasteiden eteen. Raportissa esitellään liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten muutospaineiden vaikutuksia puunkorjuuyritysten kehitystarpeisiin niin teknologian, laitteiston kuin johtamisjärjestelmienkin osalta.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Petroskoin valtion yliopiston kanssa, jonka opiskelijat haastattelivat Karjalassa toimivia puunkorjuuyrityksiä vuonna 2004. Tutkimusaineisto jaettiin yritysten maantieteellisen sijainnin perusteella neljään ryppääseen. Jokaisessa ryppäässä on esitelty kahdesta kolmeen yritystä, joiden toimintaa on analysoitu myös SWOT-analyysin avulla.

Työraportti on osa laajempaa tutkimushanketta "Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin".

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi