Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.9.2005
in English

Syväjäädytyksellä ja solukkoviljelyn avulla tapahtuvalla kloonauksella ei vaikutusta rauduskoivun perimään

Syväjäädytys sekä mikrolisäys eli solukkoviljelyn avulla tapahtuva kloonaus ovat käyttökelpoisia menetelmiä metsäntutkimuksessa ja -viljelyssä. Jotta menetelmiä voisi käyttää, on oleellista, että perimä säilyy muuttumattomana jopa vuosia kestävän solukkoviljelyn tai syväjäädytyksen aikana. Metlan tutkimuksessa ei havaittu mikrolisäyksen ja syväjäädytyksen vaikuttavan koivuntaimien kasvuominaisuuksiin eikä löydetty eroja emopuiden ja niistä monistettujen taimien perimän välillä.

Mikrolisäyksellä voidaan tuottaa jälkeläisiä, joilla on vanhempiensa hyvät perinnölliset ominaisuudet, kuten hyvä kasvu, laatu tai jokin muu erikoisominaisuus. Syväjäädytystä eli perintöaineksen säilytystä nestemäisessä typessä voidaan käyttää valittujen puiden säilytykseen -196 °C:n kylmyydessä. Syväjäädytetyt solukot ovat suojassa ulkoisten olosuhteiden vaikutuksilta.

Solukkoviljely- ja syväjäädytysaikojen pidentyessä on pidetty entistä tärkeämpänä varmistaa perimän muuttumattomuus ko. käsittelyjen aikana. Tutkimuksessa todettiin, että solukkoviljelyn tai syväjäädytyksen ajan pituudella (3 kk/5-6 v) tai erilaisilla syväjäädytysmenetelmillä (5 kpl) ei ollut vaikutusta tuotettujen taimien kasvuun tai oksaisuuteen ensimmäisten taimitarhavuosien aikana.

Solu- ja molekyylitason tutkimuksissa ei myöskään havaittu eroja, kun monistettujen koivuntaimien ja niiden emopuiden kromosomien lukumäärää ja DNA-tasolla tunnistettavia merkkejä verrattiin toisiinsa. Tulosten perusteella pitkä-aikaisellakaan solukkoviljelyllä tai syväjäädytyksellä ei ole vaikutusta rauduskoivun perimään.

Perintöaineksen säilytys syväjäädytettynä sopii hyvin puulajeille, kuten rauduskoivulle, jonka kloonaus onnistuu solukkoviljelyllä. Sitä voidaan käyttää rinnakkaismenetelmänä tai vaihtoehtona perintöaineksen säilytykselle perinteisin menetelmin esim. kloonikokoelmissa, kun halutaan säilyttää valiopuiden sekä harvinaisten, arvokkaiden tai mielenkiintoisten puiden perimä. Syväjäädytystä käytetään myös entistä enemmän apuvälineenä bioteknisessä tutkimuksessa ja metsänjalostuksessa: arvokkaat, solukkoviljelmät voidaan syväjäädyttää myös tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi