Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.9.2005

NettiMELA mahdollistaa metsälaskelmat verkossa

Metsäntutkimuslaitos julkisti metsäsuunnitteluohjelmistostaan version verkkokäyttöön. NettiMELA on sovellusvuokraustyyppinen Internet-palvelu, jolla käyttäjät voivat tehdä metsälaskelmia Metlan palvelimella olevalla MELA-ohjelmistolla. Palvelun kohderyhmänä ovat yritykset tai muut organisaatiot, jotka tarvitsevat metsälaskelmia joko omien metsiensä hoidon ja käytön suunnittelussa tai metsänomistajille tarjottavien suunnittelupalveluiden tuotannossa. NettiMELA:n avulla tutkimustulokset voidaan siirtää käytännön metsätalouteen ja sen suunnittelujärjestelmiin entistä nopeammin.

Nettisovelluksiin kytkettynä MELA-ohjelmisto mahdollistaa laskentavälineiden paremman integroinnin suunnitteluprosessiin ja sitä kautta tehokkaamman tuen vuorovaikutteiselle suunnittelulle. Se tarjoaa myös entistä monipuolisempia ja yksityiskohtaisempia tietoja mm. virheiden ja riskien huomioon ottamiseen metsäsuunnittelussa. NettiMELA:a voidaan käyttää myös yleisenä laskelmajärjestelmänä. Sen avulla voidaan yhdistää joustavasti eri tietolähteitä ja malleja metsävaratietojärjestelmien sekä metsäsuunnittelun kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. NettiMELA perustuu Metlan Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman (MTS, 1999–2005) tutkimus- ja kehitystyöhön, joka on suunnattu ns. uuden sukupolven suunnittelujärjestelmän kehittämiseen.

MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalousmalli ja suunnitteluväline, jonka avulla voidaan tehostaa metsäsuunnittelua ja metsävarojen käyttöä. MELA:lla voidaan mm. tarkastella metsävarojen ja niiden käytön välisiä riippuvuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Sen avulla voidaan myös laatia metsäalueen (metsätilan tai -yrityksen) tuotanto-ohjelmia ottaen huomioon markkinatilanne, metsänomistajan tavoitteet tai yrityksen aluehierarkia.

MELA-käyttäjäpäivillä pidetyt esitelmät on koottu Metlan työraportiksi:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi