Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 07.09.2005

Karsitun energiapuun koneellisen korjuun tuottavuutta voidaan lisätä

Harvennuksilta koneellisesti korjattava energiapuu otetaan nykyään pääosin talteen kokopuuna. Karsitusta energiapuusta eli rangasta tehty hake sopii kosteutensa ja palakokojakaumansa puolesta poltettavaksi myös pienissä kattiloissa. Suuremmissa kattiloissa rankahakkeella voidaan tasoittaa kokopuu- ja hakkuutähdehakkeen laadunvaihtelua. Metlan ja TTS:n yhteistyönä on selvitetty koneellisen rangan hakkuun eri menetelmiä, rankana korjuun kustannuksia, rankapuun saatavuutta sekä rangan mittausta hakkuukoneen mittalaitteella.

Rankana korjuu ei aiheuta ravinnetappioita ja korjuu on täten mahdollista myös karuilta kivennäismailta ja turvemailta, mikä kasvattaa hyödynnettävissä olevaa energiapuupotentiaalia. Rangan koneellisen hakkuun tuottavuutta voidaan merkittävästi parantaa keräämällä hakkuulaitteeseen kaatovaiheessa useita puita samanaikaisesti ja karsimalla ja katkomalla ne yhtenä käsittely-yksikkönä. Talteen saatavan kertymän määrän pienenemisestä johtuen hakkuun tuottavuus alenee kuitenkin kokopuukorjuuseen verrattuna 10–40 %. Karsinta kasvattaa metsäkuljetuksen kuormakokoa ja parantaa lähikuljetuksen tuottavuutta 10–20 % kokopuuna korjuuseen verrattuna.

Metlan työraportti on ”Karsitun energiapuun korjuuvaihtoehdot ja kustannustekijät” hankkeen päätösjulkaisu. Hanke kuului Tekesin Puuenergian teknologiaohjelmaan ja sen Puupolttoaineiden pientuotannon ja käytön panostusalueeseen. Hankkeen rahoittajina toimivat Tekes, Komatsu Forest Oy, Sampo Rosenlew Oy sekä Waratah-OM Oy.

Lisätietoja:

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi