Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 5.9.2005

Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto

Käsikirja Venäjän metsäsektorista kiinnostuneille

Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto on Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen toteuttaman Idän metsätieto -hankkeen päätösjulkaisu, jossa tarjotaan tiivis kokonaiskuva Luoteis-Venäjän metsäsektorin nykytilasta. Se on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu, josta löytyy kattava kuvaus Venäjän metsäsektorin eri osa-alueista.

Kirja antaa perustiedot Luoteis-Venäjän alueiden metsävaroista ja niiden hallinnasta, metsien suojelusta, käytöstä sekä hoidosta. Lisäksi käsitellään lyhyesti meneillään olevaa metsälainsäädännön ja -hallinnon muutosprosessia. Metsänkäyttöä koskevassa osassa esitetään alueiden hakkuusuunnitteet ja puunkorjuumäärät sekä metsävarojen hyödyntämiseen liittyvää valvontaa ja ohjausta. Venäjällä käytössä olevat hakkuutyypit ja -menetelmät sekä venäläinen puunkorjuuteknologia kuvataan lyhyesti. Metsäteollisuus-luvussa esitetään saha- ja levyteollisuuden sekä kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärät ja laitosten sijoittuminen alueille. Lisäksi käsitellään metsäteollisuuden kilpailukykyä, investointeja ja ulkomaankauppaa.

Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto on ladattavissa internetpalvelusta www.idanmetsatieto.info, joka jatkaa toimintaansa tuottaen tietoa ajankohtaisista muutoksista Venäjän metsätaloudessa. Painetun version (rajoitetusti saatavilla) voi tilata maksutta sähköpostitse: sari.karvinen @ metla.fi

Lisätietoja:

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi