Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.8.2005

Kangastatti parantaa männyntaimien alkukehitystä

Metsäntutkimuslaitos on selvittänyt yhteistyössä Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa polyamiinien merkitystä männylle elintärkeän sienijuuren eli mykoritsan kehityksessä. Tutkimuksessa havaittiin kangastatin lisäävän huomattavasti männyntaimien alkukehitystä ja samalla lisäävän moninkertaisesti tiettyjen polyamiinien pitoisuuksia.

Polyamiinit ovat kasvunsäätelijöiden kaltaisia typpiyhdisteitä, joita on kaikissa elävissä eliöissä. Polyamiinit vaikuttavat kasveissa muun muassa solujen jakaantumiseen, erilaistumiseen ja stressinsietokykyyn. Metsäntutkimuslaitoksen johtamaa projektia on rahoittanut Suomen Akatemia.

Laboratoriokokeissa kangastatin rihmastoa ympättiin männyntaimien juuristoon ja sienijuuren kehitystä sekä polyamiinien pitoisuuksissa tapahtuvia muutoksia seurattiin viiden viikon ajan. Lisäksi polyamiinien muodostuksessa keskeinen geeni aktivoitui sienen läsnä ollessa laajalla alueella kehittyvää männyn juurta.

Tulokset osoittavat, että sieni tehostaa kasvien polyamiinien muodostusta ja että polyamiineilla on tärkeä rooli männylle elintärkeän symbioosin muodostuksessa. Mykoritsasienet tuottavan eri määriä polyamiineja. Tutkimustulokset rohkaisevat jatkamaan mykoritsasymbioosin ja polyamiinien välisen vuorovaikutuksen tutkimista.

Tutkimuksella saattaa olla mahdollista hyötyä jatkossa esimerkiksi puille hyödyllisten sienisymbionttien kehittämisessä. Hyvä sienisymbiontti edistää taimien alkukehitystä ja voi suojata myös taudinaiheuttajilta, joten ymppääminen mykoritsasienellä voisi helpottaa taimen kasvuunlähtöä erityisesti ongelmallisilla uudistusaloilla kuten ojitetuilla turvemailla.

Lisätietoja:

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi