Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 24.8.2005

Uusi hanke alkanut
Lisää työtä metsäyrittäjyydellä

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys metsätaloudessa kasvaa lähivuosina. Puunkorjuuta, kuljetusta ja metsänhoitotöiden toteutusta ohjataan tulevaisuudessa yhä enemmän metsäpalveluyrittäjille. Metsäalan kansainvälistyminen ja metsänomistajakunnan jatkuva pirstaloituminen luo uusia markkinoita toimijoille.

Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusaseman johdolla on alkanut hanke ”Lisää työtä metsäyrittäjyydellä”. Hankkeen tavoitteena on auttaa uusien metsäalan yritysten syntymisessä, tukea jo toimivia yrityksiä laajentamaan toimintaansa ja helpottaa työttömien ja työttömyysuhan alla olevien henkilöiden työllistymistä metsäalan pk-yrityksiin. Hankkeessa keskitytään metsätalouden piirissä tehtävään yrittämiseen, eikä mukana ole puuta jalostava yritystoiminta. Hankealueena on Pirkanmaan maakunta. Hanke päättyy 31.12.2007.

Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien henkilöiden aktivointi, neuvonta ja koulutus. Toisena tavoitteena on yritystoiminnan aktivointi, jotta lisättäisiin työvoiman rekrytointia pk-sektorin yrityksissä.

Yritystoimintaa aktivoidaan uusia yrittämisen toimintamuotoja kehittämällä, jo toimivien yritysten työmuotoja muuttamalla tai laaja-alaistamalla sekä uusien metsäyritysten alkukehitystä tukemalla. Hanke pyrkii myös aktivoimaan metsäyrittäjyyteen liittyvää tutkimustoimintaa.

Hankkeessa kartoitetaan jo toimivien yritysten tarpeita ja toiminnan laajentamisen kynnyskysymyksiä. Metsäalan yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden etsintä on myös aloitettu. Jokaiselle yrityskandidaatille laaditaan kehittämissuunnitelma, mikä sisältää liikeidean muotoilun sekä yrityksen kannattavuuslaskelman. Yrittämiseen haluaville annetaan valmiita toimintamalleja toiminnan käynnistämiseksi ja projektihenkilöstö avustaa yrittäjäkandidaatteja sopivien yritystukiverkostojen hakemisessa. Projekti järjestää koulutuspaketteja yhdessä alan koulutusorganisaatioiden ja työvoimatoimiston kanssa.

Lisää työtä metsäyrittäjyydellä –hanketta koordinoi Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasema. Parkanon työvoimatoimisto on hankkeen tärkeä yhteistyökumppani. Hanke saa Euroopan uninonin ESR- ja työministeriön kansallista rahoitusta.

Lisätietoja:

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi