Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 23.8.2005

Länsi-Suomen metsäala tarvitsee viestintää, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä

Metsäalan toimijoiden yhteisenä haasteena on viestintä. Viestinnän pitää olla tehokkaampaa, aktiivisempaa ja asiakaslähtöisempää ja siinä tulee käyttää monipuolisesti eri kanavia. Yhteistyötä tarvitaan uusien viestintäkanavien luomisessa ja vanhojen kehittämisessä. Metsäalan viestinnän pääkohderyhmä ovat metsänomistajat, mutta on tärkeää informoida myös maakunnallisia ja valtakunnallisia päättäjiä.

Keväällä 2005 päättyneen Länsi-Suomen metsäalan yhteistyön kehittämishankkeen yhteydessä tehdyn maakunnallisille päättäjille suunnatun kyselyn mukaan metsäala on erittäin arvostettu toimiala ja päättäjillä on siitä positiivinen mielikuva. Metsäalan tunnettuus vaihtelee kuitenkin päättäjien keskuudessa melkoisesti. Kyselyyn vastanneet painottivat henkilökohtaisten kontaktien tärkeyttä metsäasiantuntijoiden ja maakuntapäättäjien välillä.

Länsi-Suomen metsäalan yhteistyön kehittämishankkeeseen osallistui lähes 50 eri organisaatiota Etelä-Pohjanmaalta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta. Hankkeessa kartoitettiin toimijoiden yhteistyöintoa ja -tarpeita. Yhteistyöhalukkuutta löytyy eri toimijoilla periaatteellisella tasolla, mutta yhteistoiminnan konkretisointi on haastavaa. Maakuntien sisällä toimijoiden välisellä yhteistoiminnalla on vuosikymmenien perinteet, mutta maakuntarajat ylittävää yhteistyötä olisi entisestään kehitettävä. Esimerkiksi eri hankkeissa saavutetut hyvät käytännöt on saatava liikkumaan paremmin yli maakuntarajojen.

Toisena haasteena nousi esiin yhä kansainvälistyvä toimintakenttä. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja kaupassa on metsäalalla totuttu toimimaan kansainvälisesti, mutta nyt kansainvälisyyden haaste ulottuu muihinkin metsäalan organisaatioihin. Metsäalan toimijoiden tulisi entistä aktiivisemmin olla mukana esimerkiksi EU:n kansainvälisissä yhteishankkeissa. Yhteishankkeiden kautta on mahdollisuus saada lisää voimavaroja myös metsäalan kehittämiseen. Asia on erityisen ajankohtainen vuonna 2007 alkavalla EU:n ohjelmakaudella, koska suoraan Suomeen suunnattavat kehittämisrahat tulevat vähenemään.

Kolmantena haasteena kyselyssä ilmeni uusien toimintamallien kehittäminen metsäalalle ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet. Puunkorjuuta, kuljetusta ja metsänhoitotöiden toteutusvastuuta tultaneen ohjaamaan tulevaisuudessa yhä enemmän pienille ja keskisuurille yrittäjille.

Lisätietoja:

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi