Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.8.2005

IUFROn 21. maailmankonferenssin julkilausuma: metsäntutkijoiden tehostettava tutkimustiedon levittämistä

Maailman metsäpinta-ala pienenee huolestuttavaa vauhtia, mikä vaikuttaa biodiversiteettiin ja ihmisten elinmahdollisuuksiin. Silti metsäntutkimuksen rahoitus on vähentynyt kaikkialla maailmassa. Maailman metsäntutkimusorganisaatioiden liiton IUFROn järjestämässä konferenssissa Brisbanessa Australiassa julistettiin 13.8 päätöslauselma, jossa listattiin uudet tavoitteet metsäntutkimuksen aseman parantamiseksi.

Metsäntutkijoiden on lisättävä yhteistyötä sekä keskenään että muiden tieteenalojen kanssa tuottaakseen tietoa, joka vastaa rahoittajien tarpeita. Päättäjille ja suurelle yleisölle on tiedotettava entistä aktiivisemmin tutkimustuloksista ymmärrettävällä tavalla. On myös harkittava hallitusten välisen neuvonantajaelimen perustamista metsäasioille. Tämä elin toimisi samanlaisella periaatteella kuin ilmastonmuutoksen tutkijoiden IPCC-paneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change). IUFRO pyrkii jatkossa myös vahvistamaan kehitysmaiden tutkijoiden resursseja sekä lisäämään naisten ja nuorten tutkijoiden osallistumista järjestön toimintaan.

Myös IUFROn presidentti, professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitoksesta kiinnitti huomiota avajaispuheessaan siihen, että metsäntutkijoiden on pystyttävä entistä nopeammin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Metsäteollisuustuotteiden tuotantoa siirtyy Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta Aasiaan, Itä-Eurooppaan ja Venäjälle. Samaan aikaan tieto- ja viestintätekniikan kehitys on vähentänyt tiettyjen paperituotteiden kulutusta. Johtavien metsäteollisuusmaiden onkin löydettävä uusia tuotteita selviytyäkseen. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat bioenergia, puukemia ja puusta saatavat lääkeaineet ja funktionaaliset ruoka-aineet.

Vuonna 1892 perustettu IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) on maailman vanhimpia tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymiä. Sen jäseninä on yli 15 000 tutkijaa ja 700 organisaatiota 114 eri maasta.

Lisätietoja:

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi