Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.08.2005

Tietotekniikka muuttaa paperituotteiden kulutusta ja hintoja

Informaatio- ja viestintätekniikan (ICT) kehittymisestä huolimatta paperin kulutus on jatkuvasti lisääntynyt. Sitä mukaa kun tietotekniikka on edistynyt, paperia käytetään maailmalla yhä enemmän. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijan Lauri Hetemäen tuoreen tutkimuksen mukaan tämä tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumassa.

Vaikka paperituotteiden kulutus jatkaa kasvuaan maailman mittakaavassa, eräissä OECD-maissa toimistopaperin kulutuksen kasvu on selvästi hidastunut tai jopa kääntynyt laskuun 1990-luvun loppupuolella. Sanomalehtipaperin kulutuksessa rakennemuutos on vieläkin selvempi - esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa sen kulutus on laskenut jo pitkään. Historiallinen yhteys paperin kulutuksen, taloudellisen kasvun ja väestön kasvun välillä on katkennut näissä maissa. Tärkeä tekijä muutoksen takana on paperin korvaaminen sähköisellä viestintäteknologialla sekä medioissa että toimistoissa.

Yksi Hetemäen tutkimuksen keskeisistä tuloksista on, että viimeaikaiset arviot OECD-maiden paperituotteiden pitkän aikavälin kulutuksesta eivät näytä toteutuvan. Keskeinen syy tähän on se, että arvioiden taustalla olevat mallit eivät ota huomioon ICT:n vaikutuksia paperin kulutukseen. Tarvitaan lisää tutkimusta näiden mallien kehittämiseksi sekä sähköisen viestintäteknologian ja paperin kulutuksen välisten riippuvuuksien ymmärtämiseksi.

Tietotekniikan kehitys vaikuttaa myös paperituotteiden hintoihin. ICT:n lisääntyvän soveltamisen seurauksena paperiteollisuuden tuottavuus nousee, kilpailu printti- ja sähköisten viestimien välillä lisääntyy ja maailman paperimarkkinat yhdentyvät entisestään. Kaikki nämä muutostrendit lisäävät kilpailua paperimarkkinoilla ja siten paineita paperin hintojen laskulle.

ICT:n kehitys tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia paperiteollisuudelle. Paperin kaltaisia näyttöalustoja kehitetään parhaillaan voimakkaasti maailmalla. Metsien käytön kannalta mielenkiintoisimmat kehitysnäkymät liittyvät kuitenkin niin sanottuihin biojalostustuotteisiin, kuten sellun sivutuotteena valmistettavaan etanoliin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa paperiteollisuus on yhdessä energiaministeriön kanssa näkyvästi mukana etanolin valmistukseen liittyvissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa.

Lisätietoja:

Julkaisu:

*International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) on maailman metsäntutkijoiden tieteellinen yhteistyöverkosto, joka on perustettu 1892. Se yhdistää yli 15 000 tutkijaa, jotka työskentelevät lähes 700 eri organisaatiossa ja 110 maassa. http://www.iufro.org/

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi