Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.08.2005

IUFRO:n raportti tietotekniikan vaikutuksista metsäsektoriin
- Kulutuksen ja tuotannon painopiste siirtyy Aasiaan ja Itä-Eurooppaan

Miten tietotekniikan kehitys vaikuttaa metsien hoitoon, metsiin liittyvään matkailuun ja mielikuviimme metsistä? Miten maailman metsäsektorin tulisi vastata tietotekniikan asettamiin haasteisiin? Maailman metsäntutkimusjärjestöjen liiton, International Union of Forest Research Organizations eli IUFRO:n, Informaatioteknologia ja metsäsektori -työryhmän tutkijat pohtivat näitä kysymyksiä raportissa, joka julkaistiin IUFRO:n maailmankongressissa Brisbanessa.

Raportissa 27 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista metsäntutkijaa arvioivat miten tieto- ja viestintätekniikan (information and communication technology, ICT) kehitys on vaikuttanut metsäsektoriin tähän mennessä ja tulevaisuudessa. Raportti on ensimmäinen laaja aihepiiriä koskeva tutkimus. Raportin mukaan tietotekniikan muutokset vahvistavat metsäsektorin globalisaatiokehitystä sekä metsäteollisuustuotteiden kulutuksen ja tuotannon painopisteen siirtymistä Pohjois-Amerikasta ja Länsi-Euroopasta Aasiaan ja Itä-Eurooppaan.

Tietotekniikan kehitys lisää metsäsektorin tuottavuutta ja tuo mukanaan myös uusia tuotteita ja palveluita. Metsäsektori ei ole vielä kuitenkaan riittävästi havahtunut tietotekniikan mukanaan tuomiin haasteisiin. Osa tietotekniikan aiheuttamista muutoksista tapahtuu asteittain pitkän ajan kuluessa, kuten eräiden paperituotteiden kulutustottumuksissa. Tällöin on vaarana, että hitaisiin muutostrendeihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, eikä niihin siten reagoida ajoissa. Aiemmin tehdyt pitkän aikavälin arviot sektorin kehityksestä eivät enää välttämättä luo oikeaa kuvaa tulevaisuudesta. Muutosten merkityksen oivaltamista varten tarvitaan selvästi nykyistä enemmän panostusta alan tutkimukseen.

Lisätietoja:

Julkaisu:

* International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) on maailman metsäntutkijoiden tieteellinen yhteistyöverkosto, joka on perustettu 1892. Se yhdistää yli 15 000 tutkijaa, jotka työskentelevät lähes 700 eri organisaatiossa ja 110 maassa. http://www.iufro.org/

RSS syöte Metlan tiedotteisiin


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi