Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 27.7.2005

Kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 85 prosenttia

Vuosina 1999–2003 korjattiin käyttöpuuta Suomen metsistä keskimäärin 57 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 85 prosenttia suurimman kestävän hakkuumäärän arviosta (67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa). Tämä ilmenee Metsäntutkimuslaitoksen työraportista, jossa tarkastellaan kolmen lähivuosikymmenen hakkuumahdollisuuksia ja puuston kehitystä koko maassa ja metsäkeskusten alueilla.

Suomen metsien runkopuun määrä on valtakunnan metsien 9. inventoinnin mukaan yli 2 miljardia kuutiometriä ja puuston kasvun arvioidaan olevan yli 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ilman kestävyysvaatimuksia hakkuukypsää ja hakkuukypsäksi tulevaa puuta riittäisi lähimmän kymmenvuotiskauden aikana hakattavaksi 97 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos kestävyydestä halutaan huolehtia, osa nyt hakattavissa olevasta puustosta on säästettävä tuleville vuosikymmenille. Suurin kestävä hakkuukertymä on 67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Vaikka kestävien hakkumahdollisuuksien hyödyntämisaste on ollut koko maassa vain 85 prosenttia, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Rannikon metsäkeskuksen Pohjanmaan alueella hakkuumahdollisuudet ovat olleet lähes täyskäytössä. Toteutuneet hakkuut ovat olleet Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskusta lukuun ottamatta kuusipainotteisempia kuin suurimman kestävän hakkuumäärän arvio.

Harvennushakkuiden osuus kestävistä hakkuumahdollisuuksista on 30 vuoden aikana keskimäärin 39 prosenttia. Turvemaiden osuus kestävistä hakkuumahdollisuuksista on ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella 16 prosenttia ja toisella kymmenvuotiskaudella 22 prosenttia. Toisen kymmenvuotiskauden jälkeen turvemaiden osuus kääntyy laskuun.

Hakkuulaskelmat tehtiin metsäkeskuksittain Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla. Laskelma-aineisto perustui vuosina 1996–2003 mitattuihin valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) koeala- ja puutietoihin, jotka oli Etelä-Suomen osalta laskennallisesti ajantasaistettu vuoteen 2002. Laskelmien tulokset eivät ole ennusteita eivätkä toteutettavaksi tarkoitettuja hakkuutavoitteita. Alueellisia hakkuutavoitteita kaudelle 2006–2010 määritetään vuoden 2005 aikana metsäkeskusten koordinoimassa metsätalouden alueellisten tavoiteohjelmien tarkistusprosessissa.

Lisätietoja :

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi