Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.07.2005

Forest for the New Millennium -raportti antaa toimenpidesuosituksia metsien, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisesta

Metsät, kotitaloudet, yritykset ja ympäristö ovat keskinäisessä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteessa. Yhä useammin metsät nähdään osana ihmisen ja luonnon maisemaa, jossa eri osat sopeutuvat toisiinsa. Tavat, joilla metsiä hyödynnetään ja hyötyjä jaetaan ovat muuttuneet ajan myötä, ja tulevat muuttumaan edelleen.

Lähes kolmannes (1.6 miljardia) maailman ihmisistä, on Maailmanpankin mukaan tavalla tai toisella riippuvaisia metsistä. Erityisesti maaseudulla metsä ja metsän eri tuotteet ovat ratkaisevan tärkeitä työllistäjinä ja tulojen tuottajina – sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. Metsän ja puiden tuotteeet mahdollistavat YK:n vuosituhat-tavoitteen köyhyyden ja nälän vähentämisessä. Metsät myös ylläpitävät suurta osaa maailman biodiversiteetistä. Pitkällä aikavälillä niiden merkitys muun muassa maatalouden tuottavuudelle on kriittisen tärkeää tiheään asutuilla ja tuottavuudeltaan heikentyneillä alueilla.

Raportti on osa World Forests, Society and Environment -tutkimushanketta. Maailman metsäntutkimusorganisaatioiden järjestö IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) käynnisti hankkeen vuonna 2002. Hankkeessa on tutkittu monitieteisesti yhteiskunnallisten ja taloudellisten arvojen ja arvostuksien muuttumisen vaikutuksia metsiin ja niiden käyttöön. Tutkimukseen osallistui yli 100 eri alojen asiantuntijaa kaikista maanosista.

Ulkoasiainministeriön, Metsäntutkimuslaitoksen, Euroopan metsäinstituutin (EFI) sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston (UNU) aloittamaan tutkimusverkostoon on liittynyt myöhemmin viisi muuta organisaatiota. Nämä ovat Costa Rican CATIE (Tropical Agricultural Research and Higher Education Center), Indonesian CIFOR (Center for International Forestry Research), Ranskan CIRAD (Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le development), Kiinan INBAR (International Network for Bamboo and Rattan) sekä Kanadan NRCan (Natural Resources Canada).

Forests for the New Millennium-raportti on saatavilla kolmella kielellä IUFRO:n www-sivuilta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi