Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.07.2005

Metsäntutkimuslaitos ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos selvittivät puutuotteiden kilpailukykyä Saksan markkinoilla

Suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten haasteena jakelujärjestelmät ja palvelu

Pohjoismaisilla toimittajilla on vielä runsaasti haasteita saavuttaakseen monissa olennaisissa valintakriteereissä saksalaiset kilpailijansa. Sekä suomalaiset että ruotsalaiset tuottajat voisivat parantaa kilpailuasemaansa kehittämällä palvelujaan esimerkiksi toimittamalla räätälöityjä tuotteita, tarjoamalla joustavia maksujärjestelyjä sekä mahdollisuuden asioida internetin välityksellä. Muutos kohti jalostetumpia ja enemmän kuluttajamarkkinoille suunnattuja tuotteita vaatisi myös puutuotetoimitusten jakelun kehittämistä. Tämä selviää Silva Fennicassa julkaistusta tutkimuksesta.

Metsäntutkimuslaitos ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos selvittivät, mitkä puutuotteisiin liittyvät asiat ovat ratkaisevia kun puutuotteita markkinoivat yritykset valitsevat tuotteita valikoimiinsa. Tarkastelussa keskityttiin muun muassa toimittajan luotettavuuteen, palveluihin, tuotteeseen liittyvään informaatioon, tuotteen ympäristöystävällisyyteen ja siihen miten asiakaskontakteja hoidetaan. Tutkimuksessa analysoitiin myös kuinka saksalaiset, suomalaiset, ruotsalaiset, itävaltalaiset sekä kanadalaiset puutuotteiden toimittajat keskimäärin menestyvät.

Tutkimuksen aineistona oli 76 saksalaista puutuotteita myyvää yritystä. Haastateltujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kattoi 75 prosenttia Saksan vuotuisesta rakennustarvikekaupan arvosta.

Tulokset osoittavat, että toimittajan luotettavuutta, joka sisältää muun muassa aikataulussa pysyvät, nopeat kuljetukset, pidettiin tärkeimpänä ei-materiaalisena tuoteominaisuutena. Suuret rakennustarvikeliikkeet arvostavat luotettavuutta vielä enemmän kuin pienet tai yritysasiakkaisiin keskittyvät yritykset.

Hanke sai rahoitusta pohjoismaisesta metsäalan Wood Wisdom -tutkimusohjelmasta.

Lisätietoja


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi