Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.06.2005

Silva Fennica on suhteellisesti siteeratuin metsätieteellinen yleissarja
Vuoden 2004 viittausindeksit julkistettu

Silva Fennica on ISIn (Institute of Scientific Information) äskettäin julkistamien vuoden 2004 viittausindeksien mukaan suhteellisesti maailman eniten siteerattu metsätieteellinen yleissarja. Kun mukaan otetaan myös metsätieteen suppeampiin osa-alueisiin erikoistuneet sarjat, Silva Fennican viittausindeksi (ns. impact factor -indeksi) on kuudenneksi korkein koko maailmassa.

Viittausindeksi ilmaisee suhteellisena arvona kuinka monta kertaa muissa tieteellisissä sarjoissa julkaistuissa tutkimuksissa on käytetty Silva Fennican artikkeleita tietolähteenä kahden viimeisen vuoden aikana. ISI on vuonna 1958 Yhdysvaltoihin perustettu yritys, joka kerää ja julkaisee tieteellisen kirjallisuuden bibliografisia tietoja. ISIn tieteellisen kirjallisuuden tietokannat ovat eniten käytettyjä tutkimustiedon hakuvälineitä.

Silva Fennican menestys on määrätietoisen kehitystyön tulosta. Julkaisijat, Suomen Metsätieteellinen Seura ja Metsäntutkimuslaitos, asettivat 10 vuotta sitten tavoitteeksi muuttaa sarja kansainvälisesti arvostetuksi tieteelliseksi julkaisusarjaksi. Sarja tehtiin englanninkieliseksi, sille valittiin kansainvälinen toimituskunta ja sarjaan tarjottuihin kirjoituksiin alettiin soveltaa kansainvälistä tieteellistä vertaisarviointia. Sarjan toiminnan strategiana on tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen julkaiseminen.

Silva Fennican onnistunutta muutosta kuvaa myös se, että sarjaan tarjotuista käsikirjoituksista yli puolet tulee merkittävistä metsätalousmaista Suomen ulkopuolelta. Kaikista käsikirjoituksista on viimeisen kolmen vuoden aikana hyväksytty julkaistavaksi keskimäärin neljä kymmenestä.

Jo vuonna 1994 sarja alkoi julkaista tutkimuksia myös Internetissä ja oli siten aivan ensimmäisiä verkkojulkaisijoita. Verkkojulkaiseminen onkin tullut vuosi vuodelta tärkeämmäksi keinoksi tavoittaa alan tutkijakuntaa.

Silva Fennica on yksi harvoista Suomessa julkaistavista tieteellisistä tutkimussarjoista, joilla on laajaa kansainvälistä merkitystä. Sarjan julkaiseminen on samalla osoitus suomalaisen metsäntutkimuksen korkeasta kansainvälisestä tasosta. Ilman korkeatasoista tieteellistä infrastruktuuria tällaisen sarjan julkaiseminen olisi mahdotonta. Sarja tarjoaa suomalaiselle tutkimusyhteisölle tehokkaasti yhteyksiä sekä ulkomaisiin tutkijoihin että uusimpaan tietoon.

Silva Fennica-sarjaa voi lukea vapaasti verkosta sivulla http://www.metla.fi/silvafennica/. Lehden voi tilata maksua vastaan myös perinteisenä paperiversiona.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi