Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.06.2005

Pasi Puttonen nimitettiin tutkimusjohtajan virkaan

Metlan johtokunta nimitti 17.6.2005 professori Pasi Puttosen tutkimusjohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi alkaen 1.8.2005. Virka on suuntautunut metsien käytön ekologiseen kestävyyteen, sijoituspaikka on Helsingin Metsätalo.

Metlassa avoinna oleva toinen tutkimusjohtajan virka, joka suuntautuu metsien käytön taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, tulee käsittelyyn seuraavassa johtokunnan kokouksessa elokuussa.

Molemmat tutkimusjohtajat kuuluvat Metlan johtoryhmään ja raportoivat ylijohtajalle. Heidän tehtävänään on johtaa, valvoa ja kehittää vastuullaan olevien tulosyksiköiden toimintaa sekä vastata ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta siten, että laitoksen yhtenäisyys valtakunnallisena tutkimusorganisaationa vahvistuu. Lisäksi he osallistuvat Metlan strategian, organisaation ja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Pasi Puttosen vahvuutena pidettiin ennen kaikkea kansainvälisyyttä. Puttonen on työskennellyt metsänhoitotieteen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1998 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Akatemialla ja Brittiläisen Kolumbian Metsähallituksen metsäntutkimusosastolla. Maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi hän väitteli vuonna 1986 Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi