Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.06.2005

Metsänjalostusta esittelevä Metinfo-sivusto avattu

Metsäntutkimuslaitoksessa valmisteltu Metinfo Metsänjalostus -sivusto on kattava tietopaketti metsänjalostuksen tavoitteista, menetelmistä ja tuloksista. Palvelu on maksuton, ja se on tarkoitettu niin metsäalan ammattilaisille kuin muillekin metsänjalostuksesta kiinnostuneille.

Metsänjalostus alkoi Suomessa 1940-luvun lopulla, jolloin aloitettiin luonnonmetsien parhaiden pluspuiden valinta jalostuksen perusaineistoksi. Vuosikymmeniä jatkuneen määrätietoisen jalostustyön tulokset siirtyvät metsätalouden hyödyiksi metsänviljelyn eli istutuksen tai metsäkylvön kautta. Metsäpuiden siemenhuolto perustuukin tällä hetkellä metsänjalostuksen tuottamaan geneettisesti korkealaatuiseen aineistoon. Metinfo-palvelussa esitellään myös siementuotannon menetelmiä, siemenviljelyohjelmia ja siemenhuollon tulevaisuuden näkymiä.

Metsäntutkimuslaitos on vastannut kaikkien kotimaisten puulajien jalostuksesta vuoden 2000 alusta alkaen. Jalostusta jatketaan Metsäntutkimuslaitoksessa laaditun metsänjalostusohjelman "Metsänjalostus 2050" puitteissa. Metinfo Metsänjalostus -palvelussa käydään läpi uuden ohjelman pääpiirteet ja esitellään jalostuksen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Metinfo Metsänjalostus: http://www.metla.fi/metinfo/jalostus/

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi