Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.6.2005

Uusi toimistorakennus Haapastensyrjän jalostusasemalle

Metsäntutkimuslaitos (Metla) rakennuttaa uuden puurakenteisen toimistorakennuksen Haapastensyrjän jalostusasemalle Lopen Läyliäisiin. Uuteen taloon tulee työhuoneita ja avokonttoritiloja yhteensä 23 hengelle, monitoimitila ruokailu- ja kokouskäyttöön 50 hengelle sekä tutkimuslaboratorio. Yksikerroksisen rakennuksen pinta-ala on noin 700 m² ja tilavuus noin 3000 m³. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Seppo Häkli.

Uuden toimistorakennuksen perustustyöt ovat jo päässeet äskettäin käyntiin. Perustus- ja runkotyöurakasta vastaa Turengin Arvotyö Oy. Rakennushankkeeseen liittyvät myös uusi puupellettiä polttoaineena käyttävä lämpökeskus sekä väestösuoja, joka toteutetaan myöhemmin.

Toimistorakennuksen kustannusarvio on noin 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittaja on Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus. Muita rahoittajia ovat Metla ja Rikosseuraamusvirasto, joka osallistuu myös työvoimallaan rakennustöihin. Lopen kunta on suunnitellut kunnallistekniikan Läyliäisten taajamasta Haapastensyrjään.

Hankkeen rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle, mistä syystä rakentaminen kestää tavanomaista kauemmin. Talon on määrä valmistua vuonna 2007.

Rakennuksessa käytetään monipuolisesti kotimaisia puulajeja, kuten kuusta, mäntyä, koivua, haapaa, terva- ja harmaaleppää, visakoivua ja muita visapuulajeja sekä raitaa. Lisäksi käytetään Suomessa kasvavista ulkomaisista puulajeista lehtikuusta ja douglaskuusta. Puu on peräisin Metlan omista metsistä eri puolilta Etelä-Suomea, mm. Lopelta, Tuusulasta ja Padasjoelta. Puutavara sahattiin paikan päällä Haapastensyrjässä kevättalvella.

Uudisrakennuksen vaihtoehtona oli nykyisen toimiston peruskorjaus. Nykyinen toimisto on vanhassa koulurakennuksessa, joka sijaitsee lähes kilometrin päässä jalostusaseman taimitarha-alueesta. Toiminnallisesti pidettiinkin parempana ratkaisuna rakentaa uusi toimistotalo taimitarhan viereen. Uusi rakennus parantaa muutenkin merkittävästi työskentelyolosuhteita. Uusi laboratorio lisää valmiuksia metsägeneettisten analyysien tekemiseen. Muunneltavat avokonttorit tarjoavat hyvät puitteet tiimityöhön. Monitoimitila mahdollistaa kokousten järjestämisen ja helpottaa suurten vierailijaryhmien vastaanottamista.

Haapastensyrjän uusi toimistorakennus on jo toinen Metlan käyttöön tuleva puinen uudisrakennus lyhyen ajan kuluessa. Viime vuonna valmistui Joensuun tutkimuskeskuksen kolmikerroksinen Metla-talo, joka on ensimmäinen suuri puurakenteinen toimistotalo Suomessa.

Haapastensyrjän jalostusasema on metsänjalostustoiminnan keskus maassamme. Metsän­jalostuksessa pyritään puiden kasvun, laadun ja viljelyvarmuuden parantamiseen. Haapastensyrjän jalostusasema kuuluu hallinnollisesti Metlan Vantaan tutkimuskeskukseen. Asemalla työskentelee vakinaisesti 30 henkeä.

Piirrokset Haapastensyrjän jalostusaseman uuden toimistorakennuksen julkisivuista:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi