Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.06.2005

Metsäntutkimuslaitos lopetti muuntogeenisten rauduskoivujen kenttäkokeen Punkaharjulla

Punkaharjulla ilkivallan kohteeksi kesäkuussa 2004 joutunut Metsäntutkimuslaitoksen kenttäkoe on jouduttu lopettamaan. Aiheutettu tuho oli niin suuri, että taimet eivät toipuneet siitä. Kokeen lopettaminen on tehty geenitekniikkalain määräämän valvojan läsnäollessa.

Kenttäkoe oli osa laajempaa puiden hiili- ja typpi-aineenvaihdunnan tutkimuskokonaisuutta, jota toteutettiin Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin -, Joensuun - ja Oulun yliopistojen yhteistyönä. Kenttäkokeelle kasvatettavaksi oli valittu pääasiassa koivuja, joihin oli siirretty hiilensidontaan vaikuttava geeni. Lisäksi kentällä oli kontrollitaimia ja taimia, joihin oli siirretty pinaatista peräisin oleva typen aineenvaihduntaan vaikuttava geeni. Kenttäkoelupa oli myönnetty vuosiksi 2000-2005.

Kenttäkoe oli perustettu, koska haluttiin tutkia siirtogeenin ilmenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä luonnollisissa ympäristöoloissa ja verrata saatuja tuloksia kasvihuoneella ja kohotetussa hiilidioksidipitoisuudessa saatuihin tuloksiin. Tavoitteena oli erityisesti selvittää miten geenituote eli Rubisco-entsyymi, vaikuttaa fotosynteesiin luonnonolosuhteissa. Koe oli luonteeltaan perustutkimuksellinen ja se toteutettiin pelkästään julkisella rahoituksella (Metla, MMM, Suomen Akatemia, yliopistot). Tuhosta aiheutuneet tieteelliset ja taloudelliset menetykset olivat isot. Koe oli ainutlaatuinen, koska tutkittavat geenit olivat peräisin kasveista (koivusta ja pinaatista) ja edustivat tärkeimpiä aineenvaihduntareittejä (hiili ja typpi), jotka ovat merkittävyytensä takia monella tasolla säädeltyjä. Tämän kokeen avulla olisi myös ollut mahdollista tutkia geenimuunneltujen puiden ympäristövaikutuksia Suomen oloissa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi