Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 07.06.2005

Katsaus Venäjän metsävarojen hyödyntämisestä ilmestynyt

Uudessa tutkimushankkeessa kartoitetaan venäläisten puutuotteiden vientiä

Metlassa on alkanut tutkimushanke, jossa kartoitetaan venäläisten puutuotteiden, erityisesti raakapuun ja sahatavaran viennin vaikutuksia Euroopassa. Tutkimushankkeessa pyritään analysoimaan Venäjän metsäsektorin vilkastuneen ulkomaankaupan vaikutuksia mm. puumarkkinoiden toimintaan Suomessa ja eurooppalaisten sahatavaramarkkinoiden kilpailullisuuteen sekä kartoittamaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja Venäjän metsäsektorin tuotannossa ja viennissä. Tutkimus on osa Metlan tutkimushanketta "Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin" (3384).

Tutkimushankkeen esiselvityksenä on Metlassa koostettu katsaus Venäjän metsävaroista ja niiden hallinnoinnista sekä raakapuun ja sahatavaran tuotannosta ja viennistä. Venäjän metsävarat ovat sekä pinta-alaltaan että tilavuudeltaan maailman suurimmat. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän metsäsektorilla on toteutettu lukuisia uudistuksia, kuten metsäteollisuuden ja puun hakkuun yksityistäminen sekä puutuotteiden hintojen ja viennin vapauttaminen. Näiden uudistusten seurauksena Venäjän metsäsektorin toiminta on muuttunut aiempaa markkinalähtöisemmäksi. Osana tätä kehitystä puutuotteiden vienti entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle on kasvanut nopeasti erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tämä on kytkenyt Venäjän metsäsektorin entistä kiinteämmin osaksi kansainvälistä taloutta.

Tällä hetkellä alhaisen jalostusasteen tuotteet, raakapuu ja sahatavara, muodostavat noin 55 % Venäjän metsäsektorin vientituloista. Euroopassa venäläistä raakapuuta viedään eniten Suomeen, jossa venäläinen puu vastaa lähes viidennestä metsäteollisuuden vuosittaisesta raakapuun tarpeesta. Venäläinen sahatavara on puolestaan pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan Länsi-Euroopan kilpailluilla sahatavaramarkkinoilla. Esimerkiksi Saksan sahatavaran tuonnista Venäjän osuus on jo suurempi kuin Suomen tai Ruotsin.

Lisätietoja:

Julkaisu:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi