Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 03.06.2005

Yksityismetsänomistamisen sijoitustuotot Metinfo Tilastopalveluun

Uudet metsänomistamisen sijoitustuottotulokset on julkaistu Metinfo Tilastopalvelussa. Sijoitustuotot täydentävät palvelun muita metsätalouden kannattavuustietoja, joita ovat mm. metsätalouden vuotuiset bruttokantorahatulot, puuntuotannon kustannukset ja metsäkiinteistöjen kauppahinnat.

Metsänomistamisen sijoitustuotot ovat saatavissa koko maan tasolla vuodesta 1983 ja metsäkeskuksittain vuodesta 1996 alkaen. Sijoitustuotto koostuu mm. hakkuutuloista ja puuston arvon muutoksesta. Tulokset on laskettu kantohintatietojen ja metsänhoito- ym. kustannustietojen sekä valtakunnan metsien inventointien puustotietojen pohjalta.

Metinfo Tilastopalvelu on Metlan sähköinen julkaisukanava, joka tarjoaa metsätilastot ajantasaisina, säännöllisesti päivitettävinä tietokantoina. Tietosisältö kattaa kaikki keskeiset metsätilastot. Lisänä on myös viikoittain päivittyvät raakapuun hinta- ja ostomäärätiedot alueittain. Palvelun käyttö on maksullista ja edellyttää lisenssin hankkimista.

Metinfo Tilastopalvelu -Metsätalouden kannattavuus: www.metla.fi/metinfo/tilasto/

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi