Metsäntutkimuslaitos

 

Tiedote 19.5.2005

Metinfo Puulajit -palvelu laajenee:
Solbölen puulajipuistossa voi vierailla myös Internetissä

Metinfo Puulajit -palvelu tarjoaa nyt myös ulkomaisten havupuulajien tutustumiskohteita. Ensimmäinen palvelussa esitelty puulajipuisto sijaitsee Solbölen tutkimusalueella Tammisaaressa.

Solbölessä on tutkittu ulkomaisten puulajien kasvatusta aina 1920-luvulta lähtien. Tutkimuksissa on selvitetty, miten ilmastoamme vastaavilta alueilta Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta peräisin olevat puulajit menestyvät Suomessa. Solbölessä on nähtävillä nelisenkymmentä ulkomaista havupuulajia. Lähes kaikki ulkomaisten lehtipuulajien metsiköt ovat samalla alueella menehtyneet.

Tuoreessa Internet-palvelussa voi tutustua yli kolmeenkymmeneen Solbölessä sijaitsevaan ulkomaisen havupuulajin tutkimuskohteeseen. Puulajikohteista pääsee edelleen puulajin tai -suvun tarkempaan esittelyyn.

Solbölen puulajipuisto Internetissä:
www.metla.fi/metinfo/puulajit/solbole-reitti/

 

Metinfo - tietopalveluita eri aihealueista

Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja niiden käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Metinfo Metsätietopalveluita rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi