Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.5.2005

Metla ja metsäkeskukset yhteistyöhön valtakunnan metsien inventoinnissa
- Maastotyöt käynnistyvät toukokuun aikana koko maassa

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastotyöt alkoivat toukokuun alkupuolella Etelä-Suomessa ja kuun lopulla ne pääsevät alkamaan myös Pohjois-Suomen alueella. Kesän 2005 maastotöissä on ensimmäistä kertaa mukana myös metsäkeskusten henkilöstöä.

Kesällä 2004 käynnistetty valtakunnan metsien 10. inventointi jatkuu tänä kesänä. Maastotöissä on nyt mukana myös metsäkeskusten henkilöstöä. Metlan ja metsäkeskusten sopimuksen mukaisesti kukin kolmestatoista alueellisesta metsäkeskuksesta on luovuttanut yhden metsäammattilaisen VMI:n maastoryhmän vetäjäksi. Maastoryhmiin saadaan näin erittäin hyvää paikallistuntemusta. Yhteistyön tavoitteena on kytkeä valtakunnan metsien inventointi ja alueellinen metsäsuunnittelu nykyistä tiiviimmin toisiinsa.

VMI:n kolmihenkisiä maastoryhmiä on koko maassa yhteensä 23 kappaletta. Ryhmät mittaavat ennakkoon määrättyjen pisteiden ympäriltä puustokoealan sekä havainnoivat noin 100 eri muuttujaa siitä metsiköstä, johon koeala on osunut. Metsiköstä kirjattavat tunnukset kuvaavat mm. kasvupaikan laatua, puuston mahdollisia tuhoja, tehtyjä hakkuita ja hoitotoimenpiteitä sekä niiden tarvetta. Mukaan on liitetty myös koealoille osuvien muurahaiskekojen ja niiden lajiston inventointi.

Ensimmäisiä luotettavia tuloksia puuston määrästä ja kasvusta suuralueilla (esimerkiksi koko maa tai Etelä-Suomi) vuosien 2004 ja 2005 mittausten perusteella voidaan esittää kesällä 2006. Pienemmille alueille, esimerkiksi metsäkeskusten tai maakuntien alueille, luotettavien tulosten saaminen edellyttää tiheämpää mittausverkostoa ja siten useamman vuoden mittauksia. Maastossa mitattuihin tietoihin yhdistetään tietoja muista tietolähteistä, mm. suojelu­aluerekistereistä.

Aiemmat inventoinnit tehtiin alueittain, jolloin maastotietoa mitattiin maakunta kerrallaan. Nykyisessä vuonna 2008 päättyvässä inventoinnissa maastomittaukset tehdään joka vuosi koko maassa. Uusi järjestelmä takaa sen, että koko maan metsävaratiedot ovat samalta ajankohdalta. Koealoja mitataan vuoteen 2008 mennessä 60 000 kpl.

Ajantasaista tietoa puun riittävyydestä, metsien kasvusta, monimuotoisuudesta ja hiilivarastoista tarvitaan metsien hoidossa, metsävarojen käytön suunnittelussa, metsätalouden kestävyyden seurannassa ja kansainvälisessä metsäpolitiikassa. VMI:ssa kerätty tieto sopii myös metsien monimuotoisuuden seurantaan.

Tarkempaa tietoa valtakunnan metsien inventoinneista, inventointimenetelmästä ja Suomen metsävaroista

Lisätietoja:

  • Kari T. Korhonen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, p. 010 211 3030,
    kari.t.korhonen @ metla.fi
  • Tapani Mäkinen, Rannikon metsäkeskus, p. 020 772 6114, tapani.makinen @ metsakeskus.fi

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi