Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 4.5.2005

MMT Pertti Harstela nimitettiin metsänviljelyteknologian professorin virkaan Metlassa

Metsäntutkimuslaitokseen vuonna 2000 perustettuun metsänviljelyteknologian professorin virkaan on nimitetty MMT, professori Pertti Harstela viiden vuoden määräajaksi alkaen 1.9.2005. Viran sijoituspaikka on Metlan Suonenjoen tutkimusasema.

Pertti Harstela on hoitanut kyseistä virkaa menestyksellisesti ensimmäisen viisivuotiskauden ja pääsee näin jatkamaan hyvään alkuun saatua tieteenalan tutkimusta. Harstela on toiminut ennen tätä virkaansa muun muassa metsäteknologian professorina Joensuun yliopistossa, jossa hän nosti metsäteknologian tutkimuksen ja opetuksen kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuun asemaan.Hän on ollut erityisesti ergonomian tutkimuksessa edelläkävijä. Nyt tutkimusaiheiden kirjo on laajentunut metsänviljelyn ja taimikonhoidon lisäksi metsänuudistamisketjun suunnitteluun,organisointiin ja logistiikkaan sekä metsänuudistamisen ja energiapuun talteenoton vuorovaikutukseen ja integrointiin. Laajan yhteistyökumppanijoukon kanssa Harstela on myös kehittänyt tehokkaan vuorovaikutusverkoston.

Metsänviljelyteknologian professorin virka on Metlan ja Joensuun yliopiston yhteinen. Viran hoitoon liittyy tutkimustyön lisäksi opetusvelvollisuus Joensuun yliopistossa. Vastaavaa professorin virkaa ei ole missään muussa organisaatiossa Suomessa.

Lisätietoja:

  • tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, puh. 010 211 2020, sähköposti kari.mielikainen @ metla.fi
  • professori Pertti Harstela, puh. 010 211 4852, sähköposti pertti.harstela @ metla.fi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi