Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 2.5.2005

Poronlaidunnus ei uhkaa Mallan luonnonpuiston uhanalaisia eliöitä

 

Poronlaidunnuksella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia lajistoon, ja monet lajit ovat varsin neutraaleja suhteessa poroon. Kaikkien lajien kukoistusta ei voi saavuttaa samanaikaisesti, joten viime kädessä joudutaan päättämään millaista luontoa ja lajistoa puistoon halutaan.

Tämä selviää Metlan tutkimuksesta "Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa".

Tutkimushanke aloitettiin vuonna 2001 tuottamaan tietoa akuuttiin ympäristökiistaan, joka oli virinnyt 1990-luvun lopulla saamelaisten poronhoitajien ja luonnonsuojelijoiden ja tutkijoiden välille. Poronhoitajat halusivat palauttaa puistoon laidunnusoikeuden. Luonnonsuojelijat pelkäsivät laidunnuksen uhkaavan puiston uhanalaista putkilokasvi- ja perhoslajistoa. Tämä käsitys on osoittautunut virheelliseksi.

Mallan luonnonpuistoon liittyy kuitenkin muitakin arvoja ja intressejä, kuin lajiston suojelu. Puiston tulee palvella tieteellistä tutkimusta, Käsivarren porosaamelaisille se edustaa arvokasta kesälaidunta ja alueeseen liittyy voimakkaita henkilökohtaisia tunteita ja pyrkimyksiä, jotka ovat näytelleet keskeistä roolia ympäristökiistassa.

Mallan luonnonpuiston käytön kestävyyden edellytys on se, ettei tutkimuksellisia edellytyksiä ja suojeluarvoja turmella, ja että poronhoidon tarpeet tunnustetaan ja niistä huolehditaan. Jatkossa tarvitaan avoimempaa keskustelua, arvopäämäärien kriittistä tarkastelua ja paikallistason toimijoille entistä laajempaa mahdollisuutta osallistua maankäytön suunnitteluun, sitä koskevaan päätöksentekoon sekä vastuunkantoon.

Julkaisu: Jokinen, M. Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 941. 332 s. + karttaliite. ISBN 951-40-1957-1.

Lisätietoja:

tutkija Mikko Jokinen, Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema
Puh. 010 211 3525 , gsm 050 391 3525, Sähköposti mikko.jokinen  @ metla.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi