Metsäntutkimuslaitos

 

Tiedote 22.4.2005

Puumateriaalin tutkimusohjelman vuosikirja julkaistiin

 

Tutkimusohjelman Wood Material Science Research and Engineering Programme (2003-2007) tarkoituksena on vahvistaa puumateriaalien tuntemusta, hyödyntämistä ja teollista käyttöä Pohjoismaissa yhdistämällä suomalainen ja ruotsalainen tutkimusosaaminen sekä yhteistyö alan julkisrahoittajien välillä, vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. Tukholmassa julkistettiin tutkimusohjelman vuosikirja, joka sisältää vuoden 2004 tutkimusraportit. Metsäntutkimuslaitos on mukana useissa ohjelman hankkeissa.

Erkki Verkasalon johtamassa projektissa tutkitaan suomalaisen ja ruotsalaisen männyn kilpailukykyisiä ominaisuuksia. Tutkimuksessa vertaillaan mäntyä kilpaileviin materiaaleihin ja muiden valmistajamaiden puulajeihin. Tavoite on hyödyntää tietoja sahojen strategioiden uudistamisessa, erityisesti markkinoinnissa, markkinasegmentoinnissa ja -asemoinnissa ja teknologisen kehitystyön suuntaamisessa.

Pekka Saranpään johtamassa tutkimushankkeessa saadaan tietoa muun muassa siitä, miten metsänkäsittely vaikuttaa puun kasvuun ja raaka-aineominaisuuksiin. Elina Vapaavuoren vetämässä osahankkeessa tutkitaan mm. ennustetun ilmastomuutoksen vaikutusta puun rakenteeseen ja kemialliseen koostumukseen. Tuula Nuutisen hankkeessa tehdään metsäsuunnittelun ja puukaupan arvoketjuanalyysi. Metla osallistuu Saranpään vetämän osahankkeen kautta myös puuraaka-aineen ja puukuitujen innovatiivista käyttöä edistävän monitieteisen tietokannan ja mallijärjestelmän muodostamiseen, johon kuuluu myös täsmäkäyttöön tähtääviä tapaustutkimuksia (Innowood-projekti).

Tutkimusohjelma koostuu kahdesta osaohjelmasta; puun ja kuitujen ominaisuuksiin keskittyvästä perustutkimusosasta (Wood material science) sekä innovatiivisten ja ekotehokkaiden tuotteiden kehittämiseen keskittyvästä soveltavasta osasta (Wood material engineering). Mukana on 29 tutkimuslaitosta ja yliopistoa sekä 78 metsäklusterin alan yritystä Suomesta ja Ruotsista. Ohjelmalla on 17 miljoonan euron budjetti, jossa mukana ruotsalaisia ja suomalaisia rahoittajia

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi