Metsäntutkimuslaitos

 

Tiedote 5.4.2005

Havupuut varistavat parhaillaan siemeniään
- Pääpuulajiemme siemensatonäkymät vaihtelevia

Kuusen siementen variseminen keväthangille alkoi jo maaliskuussa. Lämpimien säiden ansiosta siemenet ovat alkaneet irtautua myös männyn kävyistä. Hyvien siemensatojen siivittäminä Pohjois-Suomen uudistusaloille syntynee tänä vuonna paljon männyn ja kuusen taimia. Etelä-Suomessa vain mänty siementää runsaasti.

Männyllä luontainen uudistaminen varteenotettava vaihtoehto lähivuosina
Männyn siemensatoa voidaan ennustaa kolmelle vuodelle. Tämänhetkisen ennusteen mukaan männyn siemensadot vaihtelevat seuraavan kolmen kevään aikana keskinkertaisesta runsaaseen. Männyn luontaisen uudistamisen edellytykset vaikuttavat siten sangen otollisilta. Epäedulliset sääolot – varsinkin Pohjois-Suomessa – voivat kuitenkin muuttaa ennustettuja siemensatoja huonompaan suuntaan.

Keväällä 2005 variseva männyn siemensato on keskimääräistä runsaampi koko maassa. Parhaat satonäkymät ovat maan länsiosissa ja Pohjois-Suomessa, missä siemen on tänä keväänä myös laadullisesti erinomaista. Keväällä 2006 männyn siemensadon ennustetaan olevan keskinkertainen. Etelä-Suomessa on tuolloin mahdollisuus vähän runsaampaankin satoon. Keväällä 2007 männyn siemensato on alustavien arvioiden mukaan runsas maan eteläosissa. Pohjois-Suomessa vuosien 2006 ja 2007 siemensadot jäänevät selvästi Etelä-Suomea heikommiksi. Katso männyn siemensatokartat

Kuusen siemenpula jatkuu Etelä-Suomessa
Keväällä 2005 kuusen siemensato on maan lounaisosia ja etelärannikkoa lukuun ottamatta laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa heikko. Sen sijaan maan pohjoisosissa hyvälaatuisia kuusen siemeniä varisee runsaasti uudistusaloille.

Metlan ennusteen mukaan kuusi kukkii tänä keväänä heikosti koko maassa, minkä vuoksi keväällä 2006 varisevien siementen määrä jää vaatimattomaksi. Kukkimattomien kuusien joukossa voi siellä täällä esiintyä myös runsaasti kukkivia yksittäisiä puita ja metsiköitä . Kyseessä on jo viides peräkkäinen huono kuusen siemenvuosi Etelä-Suomessa. Vastaavanlainen huonojen siemenvuosien jakso todettiin edellisen kerran vuosina 1984-1988. Katso kuusen siemensatokartat

Koivulle odotetaan kohtalaista kukintaa
Tulevana keväänä koivun hedekukinnan ennustetaan olevan vähän keskinkertaista runsaampaa maan lounaisosassa. Muualla maassa koivu kukkii keskimääräistä heikommin. Koivun siitepölyä voi levitä maahamme myös kaukokulkeutumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana, mikä saattaa lisätä koivuallergikkojen oireilua. Kaukokulkeutuma ehtii maahamme yleensä viimeistään huhtikuun puolivälissä, pari kolme viikkoa ennen kotimaisten koivujen kukinnan alkamista. Katso koivun siemensatokartta

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi