Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 22.03.2005

Venäjän metsäpolitiikan seminaarissa käsiteltiin Venäjän uutta metsälakia

Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö on edistynyt hyvin kestävän metsätalouden ja luonnonsuojelun kehittämisessä, puukauppa on lisääntynyt maiden välillä, samoin metsäalan investoinnit ja laitetoimitukset Venäjälle ovat kasvaneet. Myös Venäjän duuman käsittelyssä oleva uusi metsälaki vaikuttaa Suomen metsäsektoriin.

Suomen Akatemiassa 22.3.2005 pidetyssä seminaarissa käsiteltiin Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Seminaarin alustajat olivat Venäjän metsähallinnon, metsäpolitiikan ja metsäteollisuuden keskeisiä asiantuntijoita ja kertoivat Venäjän metsäsektorin viimeaikaisista ja käynnissä olevista muutoksista, joilla on myös vaikutuksia Suomen metsäsektoriin.

Venäjällä on edistytty metsäsertifioinnissa viime vuosina, erityisesti vapaaehtoisen kansallisen sertifiointijärjestelmän kehittämisessä, jota varten on myös perustettu kansallinen metsäsertifiointineuvosto. Yksi keskeisimmistä muutoksen kohteista Venäjällä on ollut metsälainsäädäntö. Siinä tapahtuvat muutokset heijastuvat niin metsähallintoon, metsien hoitoon, puunhankintaan, puukauppaan kuin metsävarojen omistukseenkin. Metsähallinnon ja –lainsäädännön uudistuksissa muutetaan keskushallinnon ja federaation alueiden metsähallinnon välisiä suhteita. Metsähallinnon rakenne muuttuu lähemmäs suomalaista mallia, jossa hallinto ja taloudellinen toiminta on annettu eri organisaatioiden tehtäväksi.

Seminaarissa professori Anatoly Petrov Venäjän metsätalouden täydennyskoulutusinstituutista käsitteli uuden metsälain vaikutuksia metsähallintoon ja –talouteen sekä kantohintaa ja metsätalouden rahoitusta. Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin valtiollisen metsätalousviraston päällikkö Viktor Chikalyuk tarkasteli, millaisia rakenteellisia muutoksia on tulossa Leningradin alueen metsähallintoon.

Karjalan tasavallan talouskehityksen ministeriön varaministeri Lev Shustov puhui metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden merkityksestä. Venäjän WWF:n metsäohjelman päällikkö Elena Kulikova käsitteli puolestaan metsäsektorin ekologista kestävyyttä. Ilim Pulpin hakkuiden ja puunjalostuksen kehittämispäällikkö Dmitri Chuiko sekä UPM-Kymmenen Venäjän toimintojen johtaja Arto Juvonen käsittelivät omissa esityksissään millaisena he näkevät Luoteis-Venäjän liiketoimintaympäristönä venäläiselle ja suomalaiselle metsäteollisuudelle.

Seminaarin järjestäjinä ovat Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushanke, Metsäntutkimuslaitos, Venäjän metsätalouden täydennyskoulutusinstituutti Moskovasta, Joensuun yliopisto sekä Suomen Akatemia. Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Venäjän metsäsektorin muutoksista ja kehityksestä. Tutkimus kohdistuu erityisesti Luoteis-Venäjään ja siellä metsäpolitiikkaan, metsien käsittelyn tehostamiseen ja puunkorjuun kehittämiseen, raakapuun ja sahatavaran kauppaan ja Luoteis-Venäjän rooliin kansainvälisillä markkinoilla, metsäteollisuuden investointeihin sekä puunkäytön lisäyksen paikallis- ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin rajan molemmin puolin. Nelivuotinen hanke käynnistyi viime vuonna ja siihen kuuluu 4 projektia osana Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelmaa. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään Venäjän metsäsektorin toimintaa ja sen integroitumista, ja arvioimaan Venäjän metsäsektorissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia Suomen metsäsektoriin.

Lisätietoja:

  • Professori Timo Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus
    Puh. 010 211 3080, matkapuhelin 050 391 3080 Sähköposti Timo.Karjalainen @ metla.fi
  • Seminaarin ohjelma
  • Lisää tietoa hankkeesta ja siihen kuuluvista projekteista löytyy hankkeen internetsivuilta osoitteessa www.metla.fi/hanke/3384

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi