Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.03.2005

Miten kulttuurierot vaikuttavat raakapuukauppaan?
- Tutkimus Suomen ja Venäjän raakapuukaupan käytännön ongelmista alkaa

 

Metlassa on julkaistu esiselvitys tulevasta tutkimuksesta, jossa käsitellään kulttuurierojen merkitystä Suomen ja Venäjän raakapuukaupassa.

Suomen käyttämästä raakapuusta yli viidennes tuodaan ulkomailta. Siitä yli 80 prosenttia tulee Venäjältä. Vuonna 2003 Venäjältä tuodun raakapuun määrä oli 13,5 miljoonaa kuutiometriä. Nykyään suomalaiset yritykset joutuvat tekemään puunhankintaan liittyviä sopimuksia jopa sadan venäläisen puunkorjuuorganisaation tai välittäjäyrityksen kanssa. Tästä syystä markkinalähtöisen asiantuntemuksen ja osaamisen tarve on lisääntynyt nopeasti erityisesti Venäjällä, jossa yhteiskunnan muutosten myötä puukauppaa ei enää organisoida keskitetysti.

Tuleva tutkimus pyrkii lisäämään kulttuuriperusteista tietoa, joka parantaa kaupankäynnin edellytyksiä. Tutkimuksen kautta sekä suomalaiset että venäläiset kaupan osapuolet saavat tietoa kummankin neuvottelu- ja sopimuskäytännöistä, lainsäädännöstä, vastuiden määrittelystä ja viestintäkulttuurista.

Metlan tekemä esiselvitys pohjustaa Suomessa ja Venäjällä toteutettavaa kyselytutkimusta, joka käynnistyy tänä vuonna. Kyselytutkimuksessa haastatellaan puukaupan ja siihen liittyvien muiden toimintojen avainhenkilöitä.

Esitutkimus kuuluu Metlan Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin (3384) -tutkimushankkeeseen.

Lisätietoja:

  • Viitanen, Jari, p. 010 211 3033, sähköposti: jari.viitanen @ metla.fi

Julkaisu:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi