Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 02.03.2005

Liisa Tyrväinen luontomatkailun professoriksi

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 1.3.2005 MMT Liisa Tyrväisen luontomatkailun professoriksi. Viran sijoituspaikka on Metlan Rovaniemen tutkimusasema. Professuuri on Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteisesti rahoittama ja määräaikainen.

Luontomatkailun professorin toimenkuvaan kuuluvat muun muassa metsäluontoon perustuvan matkailun kehittyminen ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset, luonnon kestävyys matkailutoiminnassa sekä luonnonsuojelualueiden matkailukäytön kehittäminen. Tärkeitä ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat myös metsäluonnon eri käyttömuotojen ristiriidat ja niiden yhteensovittaminen. Luontomatkailuprofessorin tehtävänä on antaa opetusta Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa sekä edistää ulkopuolisen rahoituksen hankintaa luontomatkailuprojekteille.

Liisa Tyrväisen vahvuutena pidettiin laajaa tutkimusosaamista luontomatkailun eri osa-alueilla, hyvää Euroopan ja Suomen metsätalouden tuntemusta sekä ekonomian, suunnittelun ja liiketoiminnan osaamista. Tyrväisen laaja julkaisutoiminta teki myös vaikutuksen asiantuntijoihin.  

Tyrväinen on suorittanut maisteritutkinnon Helsingin yliopistossa ja jatkotutkinnon Joensuun yliopistossa tieteenalanaan 'metsäympäristön hoito ja suojelu'. Väitöskirjan aiheena vuonna 1999 oli "Taajamametsien aineettomien hyötyjen taloudellinen arvottaminen". linkki väitöskirjan lisätietoihin

Liisa Tyrväinen on työskennellyt viiden viime vuoden aikana sekä Joensuun että Helsingin yliopistoissa toimien muun muassa useiden luontomatkailuun ja maisemansuunnitteluun liittyvien projektien tutkijana ja johtajana. Luontomatkailuprofessorin määräaikaiseen virkaan Tyrväinen on nyt nimitetty ajaksi 1.8.2005 - 29.2.2008.

Lisätietoja:

  • Tutkimusaseman johtaja Martti Varmola,
    p. 010 211 4410 tai 050 391 4410
    martti.varmola @ metla.fi

Liisa Tyrväisen yhteystiedot:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi