Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 7.2.2005


Kuva: Metla/Jussi Tiainen

Joensuun Metla-talo vihittiin käyttöön

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen vihki tänään Metsäntutkimuslaitoksen Metla-talon käyttöön Joensuussa. Metla-talo on ensimmäinen suuri puinen toimistorakennus Suomessa. Talon suunnittelussa tavoitteena oli monipuolinen puun uusi ja innovatiivinen käyttö. Myös talon kantavat rakenteet ovat puusta. Puuta on käytetty noin 2000 kuutiometriä.

Paavo Lipponen kertoi puheessaan, että Metla-talo ja Metsäntutkimuslaitoksen laajentuminen Joensuussa ovat onnistunut alueellistamisen ja laajentamisen esimerkki. Kyseessä on valtion toimintojen alueellistamismalli, jossa pääkaupunkiseudulta vapautuneilla resursseilla on suunnitelmallisesti lisätty toimintoja maakunnassa.

Metlan Joensuun tutkimuskeskuksessa tehdään paljon puurakentamista tukevaa puutieteen ja yritystoiminnan tutkimusta. Monitieteisen tutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää metsiin ja metsien tuotteisiin perustuvaa talous- ja yritystoimintaa tutkimuksen keinoin erityisesti Itä-Suomessa. Tutkimuskeskuksen vahvuuksia ovat mm. sijainti perinteisellä metsätalousalueella sekä lähellä Venäjää ja Karjalan tasavaltaa, omat tutkimusmetsäalueet, Kolin kansallispuisto ja laaja yhteistyöverkosto kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden sekä käytännön metsätoimijoiden kanssa.

Metla-talon rakentaminen liittyy hallituksen vuonna 2000 tekemään alueellistamispäätökseen. Päätöksen mukaan Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä kaksinkertaistuu 100 henkilöön vuoteen 2008 mennessä. Yhdessä määräaikaisten työntekijöiden kanssa henkilöstömäärä on tuolloin 160-180. Tällä hetkellä tutkimus-keskuksessa työskentelee 130 työntekijää, joista 80 on vakinaisia.

Kaksikerroksisen Metla-talon rakennutti Senaatti-kiinteistöt. Talon suunnittelua varten julistettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti arkkitehtitoimisto SARC Oy. Talon pääsuunnittelija oli arkkitehti Antti-Matti Siikala. Rakentajana toimi Rakennusliike Taskinen Oy Joensuusta.

Metla-talon vihkiäisissä tervehdykset esittivät myös maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Aarne Reunala, Metlan ylijohtaja Hannu Raitio, Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtaja Aulis Kohvakka, Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen, Joensuun yliopiston rehtori Pertti Vartiainen sekä riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkimusjohtaja Eero Helle.

”Joensuusta on kehittynyt 25 vuoden aikana merkittävä metsäosaamispaikkakunta Suomessa ja Euroopassa. Metla-talo symbolisoi koko Joensuun metsäosaamista.” totesi vihkiäisten avauspuheessa tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen.

Hannu Raition juhlapuhe
Jari Parviaisen juhlapuhe

 

Lisätietoja:

 

Metla-talon rakentajat

  Talon rakennutti Senaatti-Kiinteistöt
Kuva: Jussi Tiainen
  Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto SARC Oy
  Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
  LVIS-suunnittelu: Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
  Rakennuttajakonsultti: Engel Rakennuttamispalvelut Oy
  Pääurakoitsija: Rakennusliike A.Taskinen Oy
  Talotekniikkaurakoitsija: Tekmanni Oy

Laajuustiedot

  Bruttoala 7600 m 2
  Tilavuus 33 300 m 3

Rakennuskustannukset

  16 milj.euroa

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi