Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.1.2005

Puukaupan tilastointi tarkentuu

 

Metsäntutkimuslaitos on aloittanut puun ostomäärien entistä tarkemman tilastoinnin Metinfo Tilastopalvelussa. Ostomäärät julkaistaan jatkossa joka viikko puutavaralajeittain eroteltuna pysty- ja hankintakaupalla ostettuun puuhun. Aiemmin vastaavat tiedot julkaistiin vain kuukausittain. Ostomäärätiedot esitetään kuutiometrin tarkkuudella aikaisemman 1000 kuutiometrin sijasta.

Puutavaralajin ja kauppatavan tarkkuudella julkaistaan tiedot neljän viikon ostokertymistä, joihin myös viikoittain julkaistavat keskihinnat perustuvat. Puukauppatilasto tarjoaa siten nyt puutavaralajien viikkohintojen lisäksi niiden keskiarvojen laskennassa käytetyt tarkat puumäärät.

Tilasto perustuu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin. Tilastoinnin laajennus tuo entistä parempaa läpinäkyvyyttä puumarkkinoille, ja puukaupan osapuolten saatavilla oleva entistä yksityiskohtaisempi markkinainformaatio parantaa tehokkaan puukaupan edellytyksiä.

Puun hintojen julkaisu viikoittain Metinfo Tilastopalvelussa aloitettiin vuonna 1995. Viikon keskihinta lasketaan neljän viimeksikuluneen viikon liukuvana keskiarvona. Näin varmistetaan, että puukauppojen määrä on riittävä tuottamaan edustavaa tietoa. Muutoin puukauppoihin liittyvien rakenteellisten tekijöiden vaikutus saattaisi aiheuttaa satunnaista viikkojen välistä hinnan vaihtelua.

Metinfo Tilastopalveluun voi tutustua viikon ajan maksutta osoiteessa www.metla.fi/metinfo/tilasto/.

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi