Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.1.2005

Metla ja metsäkeskukset aloittavat yhteistyön Suomen metsien seurannassa

Metsäntutkimuslaitos ja metsäkeskukset käynnistävät yhteistyön metsävaratietojen keruussa. Metsäkeskukset osallistuvat valtakunnan metsien kymmenennen inventoinnin maastotöihin ensi kesästä lähtien. Kaikkiaan metsäkeskukset asettavat maastotyöhön 13 ryhmänjohtajaa läpi Suomen.

Metlan ja metsäkeskusten yhteistyön seurauksena valtakunnan metsien inventointi ja metsäsuunnittelu voidaan kytkeä nykyistä tiiviimmin toisiinsa. Suomessa on Metlan valtakunnallisen metsien inventoinnin (VMI) ohella alueellinen yksityismetsien inventointijärjestelmä, jonka toteuttavat metsäkeskukset. Alueellinen metsävaratieto koostuu kuviokohtaisista puusto- ja kasvupaikkatunnuksista. Tiedoista koostetaan tilakohtaisia metsäsuunnitelmia ja tietoja hyödynnetään hakkuiden ja metsänhoitotöiden kohdentamisessa.

Metlan ja metsäkeskusten yhteistyön ansiosta Suomen metsävaratiedon laatu ja taso paranee ja seuranta tehostuu. Metsäkeskukset saavat jatkossa käyttöönsä VMI:n satelliittikuvien ja maastotiedon avulla tuotetut metsävarakartat. Näin valtakunnan metsien inventoinnin tuottama tieto on nopeasti hyödynnettävissä.

- Yhteistyö parantaa VMI:n maastomittausten laatua. Metsäkeskusten valmiudet alueellisen metsävaratiedon tuottajana laajenevat ja paranevat, toteaa Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksesta.

- Yhteistyöstä hyötyy koko yhteiskunta. Kun VMI:n tuottamat metsävaratiedot ovat aiempaa tehokkaammin käytössä, saadaan kustannussäästöjä suunnitteluinventoinneissa, korostaa ylijohtaja Hannu Raitio Metlasta.

Metla on 1920-luvulta lähtien seurannut valtakunnan metsien inventoinneilla Suomen metsien tilaa, puuston määrää, kasvua ja viime vuosikymmeninä myös metsien terveydentilaa ja monimuotoisuutta. Tietoja käyttävät muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, metsäteollisuus sekä alueelliset metsäkeskukset.

Tähän mennessä on tehty yhdeksän valtakunnallista metsien inventointia. 1990-luvulta lähtien VMI on satelliittikuvien avulla pystynyt tuottamaan myös pienalueiden metsävaratietoja ja metsävarakarttoja. Suomen valtakunnan metsien 10. inventointi käynnistyi kesällä 2004.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi