Metsäntutkimuslaitos

 

Metlan professori Heikki Henttonen alansa siteeratuimpia tutkijoita

Metsäntutkimuslaitoksen metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen on mukana kansainvälisellä ISIHighly Cited.comSM -listalla. Tälle listalle pääsevät kultakin tieteenalalta ne tutkijat, joiden julkaisuihin viitataan muiden tutkijoiden julkaisuissa kaikkein eniten. Suomesta Highly Cited -listoille on kaikkiaan päässyt yhdeksän tutkijaa, joista 5 on populaatioekologeja.

ISI® (Institute of Scientific Information) julkaisee Current Contents’ia, kerää tietoa yli 8600 tieteellisestä sarjasta ja pitää yllä mm. Science Citation Index- ja Journal Citation Reports -tietokantoja. Highly Cited -listalla tieto on jaoteltu 21 kategoriaan. Kultakin tieteenalalta on listattu 250 siteeratuinta tutkijaa 20 viime vuoden ajalta. Kyse ei siis ole absoluuttisista siteerausmääristä, joita lääketieteilijät yleensä hallitsevat tieteenalansa suuresta volyymistä johtuen, vaan kunkin tieteenalan maailmanhuipusta.

Henttonen on tutkinut 35 vuoden ajan myyriä ja sopuleita sekä niiden kannanvaihteluita. Lisäksi Henttonen on perehtynyt jyrsijöistä ihmisiin leviäviin tauteihin, jyrsijöiden loisiin ja niiden evoluutioon. Aiempien EU-projektien lisäksi hän on mukana EU:n Global Change -ohjelmaan kuuluvassa EDEN -projektissa (Uudet taudit Euroopan muuttuvassa ympäristössä - Integrated Project), johon kuuluu 40 tutkimusryhmää yli 20 maasta. Henttonen koordinoi EDENin "Jyrsijöiden ihmisiin levittämät virustaudit Euroopassa" -projektia, jossa on mukana kahdeksan eurooppalaista tutkimusryhmää.

Henttonen on ollut mukana kirjoittamassa yli 120 referoitua tieteellistä julkaisua sekä lisäksi laatinut suuren määrän suomenkielisiä ammatillisia artikkeleita. Henttonen on alusta lähtien toiminut ja verkottunut kansainvälisesti sekä tehnyt runsaasti uutta poikkitieteellistä tutkimusta. Tutkimus on vienyt Henttosta maastotöihin jyrsijöiden ja virusten perässä mitä erilaisimpiin paikkoihin Euroopassa ja lisäksi muun muassa Alaskaan, Kazakstaniin ja Siperiaan.

Professori Heikki Henttosen yhteystiedot:
Metsäntutkimuslaitos/Vantaan tutkimuskeskus
puh. 010 211 2430
sähköposti: heikki.henttonen @ metla.fi
Heikki Henttosen kotisivu

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi