Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.12.2004

Metsätilastollinen vuosikirja - tuhti tietopaketti metsätilastoista

 

Metsätilastollinen vuosikirja 2004 on ilmestynyt. Kirja on yli 400-sivuinen teos Suomen metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Tuoreessa kirjassa painottuvat ympäristönäkökohdat entistä enemmän. Uutena asiakokonaisuutena esitetään metsien terveydentilan seurantaohjelman (Forest Focus) tuloksia. Lisäksi kirjasta löytyy monipuolista tietoa metsäluonnosta, metsien suojelusta ja metsien monista käyttömuodoista.

Taulukoiden ja kuvien ohella kirja tarjoaa pienoisartikkeleita useista metsätalouden ajankohtaisista ilmiöistä. Metsätilastojen sisällön ja laadun arviointia varten kunkin luvun tekstiosan lopussa kuvataan tilastoissa käytettyjä käsitteitä, esitettyjen tietojen kattavuutta ja tilastojen laadintamenetelmiä. Euroopan unionin laajentuminen kymmenellä uudella jäsenmaalla on otettu huomioon metsäteollisuuden ulkomaankauppaa ja kansainvälisiä metsätilastoja käsittelevissä luvuissa ryhmittelemällä tiedot uuden aluejaon mukaisesti.

Lisätietoja:
Tutkija Aarre Peltola, Metsätilastollisen vuosikirjan päätoimittaja, puh. 010 211 2138, aarre.peltola @ metla.fi

Tutkimushanke: Metsätilastollinen tietopalvelu

Lisää metsätilastoista: Metla aloittaa Itämeren alueen puun hintaseurannan

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi