Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.11.2004

Pysähtyykö luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa?
— MOSSEn välituloksia puidaan seminaarissa 17.-18.11.2004

Yli sata Suomen johtavaa luonnon monimuotoisuuden tutkijaa esittelee monimuotoisuuden tutkimusohjelman (MOSSE) välituloksia Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 17. - 18.11.2004 järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa kuullaan tuoreita arvioita uudistuneiden metsänkäsittelytapojen vaikutuksista monimuotoisuuden kehitykseen ja kokemuksia ekotehokkaasta metsiensuojelusta. MOSSE (2003 - 2006) on laajin Suomessa koskaan toteutettu käytännön tietotarpeisiin perustuva monimuotoisuuden tutkimusohjelma. Tutkimusohjelmaan kuuluu useita Metlassa toteutettavia tutkimuksia.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä tutkijat esittelevät yksittäisten tutkimusten tuloksia. Toisena seminaaripäivänä keskitytään laajempiin yhteenvetoihin, jotka käsittelevät monimuotoisuuden tilan kehittymistä Suomessa sekä sitä koskevia tuoreita ennusteita. Lisäksi toisena päivänä tarkastellaan monimuotoisuuden suojelun taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten pitkän tähtäyksen arviointia. Metlasta seminaarissa esiintyvät muun muassa tutkijat Paula Horne ja Juha Siitonen.

Seminaarin ohjelma ja muu materiaali (Maa- ja metsätalousministeriön sivuille)

MOSSEssa tutkitaan metsien monimuotoisuutta

MOSSE (2003 - 2006) on laajin Suomessa koskaan toteutettu käytännön tietotarpeisiin perustuva monimuotoisuuden tutkimusohjelma. Ohjelma tuottaa uutta tutkimustietoa metsien, maatalousympäristöjen ja vesiluonnon monimuotoisuudesta. Ohjelmassa tutkitaan myös uhanalaisia lajeja. Tuloksia hyödynnetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteuttamisessa.

MOSSEa rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, ulkoasiainministeriö, opetusministeriö, MTK sekä Metsäteollisuus ry. Ohjelman budjetti vuonna 2004 on noin 2,3 miljoonaa euroa ja se säilyy vastaavalla tasolla myös tulevina vuosina.

MOSSE-ohjelmaan kuuluvia tutkimuksia Metlassa

Lisätietoja seminaarista:

  • Projektipäällikkö Antti Otsamo, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 1605 2805, gsm 040 534 8098, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi